Начало

Брой 2, 2021 г.
16.06.2021 / 11:23

В новия брой може да прочетете:

 

Статия 1: Иван Карадачки, Честит 90-годишен юбилей!

Резюме: Иван Славов Карадачки е роден на 06 януари 1931 година. Той е първият дипломиран възпитаник на катедра "Текстилна техника" към ВМЕИ София (Технически университет) през

1954 година.

 

Статия 2: Кратки бележки провокирани от монографията на Иванка Добрева: "АБ на устойчивия дизайн"

Автор: Доц. д-р Димитър Ив. Добревски

Ключови думи: sustainable design, eco design, green design

Резюме: Дизайнът!!! Кой не се вълнува...

 брой 11-12
16.07.2020 / 11:11

Статия 1: Внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0 за повишаване на ресурсната ефективност в МИК-БГ ЕООД

Автор: Павлина Недялкова

Резюме: Софтуерът за изработка на модели на облекла с 4D технология е съвременен софтуерен продукт за цифрово триизмерно моделиране, позволяващ компютърно разработване и презентиране в реално време, използвайки Интернет, на модели, които ползват библиотеки с различни типове и размери на 3D манекени, виртуални каталози на материи с...

logo
08.07.2020 / 15:16

Внедряване на иновативен производствен процес, базиран на Индустрия 4.0 в „Дони Стайл“ ЕООД за повишаване на ресурсната ефективност на предприятието и отговорно опазване на околната среда

„Дони Стайл“ ЕООД изпълнява проект „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда” в рамките на договор №BG16RFOP002-3.004-0191-C01 по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за...

лого
08.07.2020 / 14:37

Проект „Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от "ЛГРП" ЕООД“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002-3.004-0194-C01, процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът стартира на 27.11.2018 г. със срок за изпълнение 20 месеца. Общата му стойност е 1 426 000.00 лв., в това число 998 200.00 лв. безвъзмездна...

изработка на модели на облекла с 4D технология
09.04.2020 / 18:42

Внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0 за повишаване на ресурсната ефективност в МИК-БГ ЕООД

 

Проект „МИК-БГ ЕООД повишава своята ресурсна ефективност чрез внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0.“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002- 3.004-0158-C01, процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът...

Брой 1 на списание "Текстил и облекло" за 2020 г.
12.02.2020 / 15:05

Статия 1: Санитарно-хигиенни изисквания за подплатни кожи за стелки

Автор: Маргарита Колева, Дарина Желева

Резюме:

Подплатата е вътрешния материал на обувката, който влиза в контакт с цялото стъпало:

отстрани, отгоре и в петната част. Основната цел на подплатата е да покрие вътрешните шевове на обувката и да удължи живота на изделието. Санитарно-хигиенните свойства на подплатите за стелки са от голямо значение за комфорта и защитата на човешкото стъпало в периода на експлоатация на...

Списание Текстил и облекло за 2019 г. - брой 10
27.12.2019 / 18:28

Статиите в новия брой са разделени на 7 главни теми:

 

Тема 1: Fibres and Yarns; Chemical Technologies; Nanotechnologies

Тема 2: Textile Technologies: Spinning, Weaving and Knitting

Тема 3: Apparel Technology

Тема 4: Textile Art and Fashion Design

Тема 5: Modern Learning Environment for the Textile and Clothing Students at Itm, Tu Dresden

Тема 6: Textile Management, Marketing and Sustainability

Тема 7: Innovations in Textile Education

 

Вижте повече на:

https://bgtextilepublisher.org/

брой 9
26.12.2019 / 10:32

Статия 1: Bio-composites reinforced with 3D knitted preforms

Автор: Saber Ben Abdessalem, Samar Turki

Ключови думи: Spacer Fabrics, Flat knitting, Cotton preforms, Polyester Matrix, Mechanical properties.

Резюме: Textile-reinforced-composites are widely used in composite applications where a lightweight and

rigid structure is an imperative target. As reinforcement materials, spacer fabrics, especially flat-knitted

preforms, are making a greater interest in composite materials field. This paper deals with the

development of flat-knitted 3D spacer fabrics composites having cotton yarn as reinforcement material

impregnated with polyester resin. Three-point bending and compression tests were carried for two

consolidated spacer fabrics (with U and V-shaped cross-links). This study aims to evaluate the impact of

the fabric connection shape on composite...

Брой 7-8 на списание "Текстил и облекло" за 2019 г.
03.12.2019 / 14:10

Статия 1: Българската везба като практика за предпазване

Автор: Даяна ПРОКОПОВА

Ключови думи: stitching, embroidery, ornament, protection

Резюме: В България темата за везбената практика е все по-популярна и намира множество нови почитатели и изследователи. Темите обвързани с нейния произход, функцията и значението на шитите изображения са все по-интересни, не само за представители от научните среди и хора работещи в сферата на изкуството, но и за по-широк кръг от хора.

 

Статия 2: Антимикробна обработка на...

Брой 6 на списание "Текстил и облекло" за 2019 г.
25.11.2019 / 15:06

Статия 1: Изследване на ефекта на заключителните обработки върху коефициентите на триене на тъкани от естествена коприна

Автор: Диана ГЕРМАНОВА-КРЪСТЕВА, Райка ЧИНГОВА, 2 Сашо АЛЕКСАНДРОВ, Умме КАПАНЪК

Ключови думи: статични и динамични коефициенти на триене, тъкани от естествена коприна, заключителни обработки

Резюме:

Изследването е проведено с 4 тъкани от естествена коприна, имащи различна структура: сплитки, гъстини и линейни плътности на основните и вътъчните нишки.

Измерени са...

Архив

 

Copyright © 2008-2022 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев