Начало

брой 10, 2022 г.
27.10.2022 / 10:00

XXIV Национална текстилна конференция "Традиции и иновации в текстила и облеклото" Тopic № 1FIBRES AND YARNS; CHEMICAL TECHNOLOGIES; NANOTECHNOLOGIES Article 1: ELECTROSPUN NONWOVEN TEXTILE FROM POLYLACTIDE AND DERIVATIVE OF JEFFAMINE ED® AND 8-HYDROXY-QUINOLINE-2-CARBOXALDEHYDE 2+ AND ITS COMPLEX WITH Cu : PREPARATION AND ANTITUMOR ACTIVITYAuthor: Nikoleta Stoyanova , Milena Ignatova , Nevena Manolova , Iliya Rashkov , 2 2 Reneta Toshkova , Ani Georgievahttps://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2022.0010.01 Article 2: ELECTROSPUN POLY (METHYL METHACRYLATE) - BASED COMPOSITES FOR PHOTOCATALYTIC WATER TREATMENTAuthor: Olya Stoilova, Nevena Manolova, Iliya Rashkovhttps://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2022.0010.02 Article 3: ONE-STEP FABRICATION OF POLYMER HYBRIDS CONTAINING MN-DOPED...

брой 7-8
15.07.2022 / 11:37

Тема 1: Технология за изработване на дамски поли тема I : Същност, предназначение на полата и видове полиhttps://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2022.0708.01 Автор: Снежина Андонова Разюме: Учебното пособие с ISBN 978-954-91951-5-6, „Технология за изработване на дамски поли“ е написано, съгласно учебните програми по Технология на облеклото във висшите училища.В разработените теми е онагледено последователното практическо приложение на основни принципи и методи за проектиране на технологични последователности за...

брой 4, 2022
20.04.2022 / 10:19

Статия 1: Полимери в текстилното, кожарското и обувното производство. Видове полимери с приложение в текстилното, кожарското и обувното производство - синтетични еластомери бутадиен-стиренов каучук (SBR), Бутадиенов (BR), Изопренов (IR), Бутил каучуци (IIR), Бутадиен-акрилонитрилов (NBR). Етиленвинилацетатен каучук (EVA)https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2022.0004.01Автор: Дарина ЖЕЛЕВАРазюме: За използването на полимери като материали в текстилното, кожарското и...

брой 3
24.03.2022 / 13:36

Статия 1: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАЙНОСТТА НА АРОМАТ ВЪРХУ ТРИКОТАЖНА ЛЕНТА С ПОКРИТИЕ ОТ EUGRARIT RSPO МИКРОКАПСУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ КАНЕЛААвтор:Нгуен Ти Ту Чинг, Чу Дийо ХуонгРезюме:Ароматерапевтичният текстил от канелено масло идва от съединение, намиращо се в етеричното масло, наречено канелен алдехид. С антибактериалните и противовъзпалителни свойства, които могат да помогнат при лечението на някои метаболитни, инфекциозни, храносмилателни или респираторни нарушения, това...

брой 2 за 2022 година
24.02.2022 / 10:22

Статия 1: Подходи при дизайна на гъвкави структури за текстил и повърхности чрез 3D принтиране: Преглед на тенденции https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2022.0002.01 Автор: Дафна Стоилкова Резюме: ЗD принтиране (от англ. 3D printing; three-dimensional printing – триизмерно принтиране) есъвременна техника за създаване на триизмерни обекти, при която компютърно проектиранобект се създава чрез прибавяне на материал слой по слой. Тази техника намира приложение вредица области като медицина, архитектура, изкуство, дизайн...

брой 11-12 от 2021 г.
28.01.2022 / 12:41

Статия 1: Внедряване на входящ качествен контрол на платовете в условията на Системата на управление на качеството по ISO 9001https://doi.org/10.53230.tgm.1310-912X.2022.0001.01Автор: Ташка Иванова Колева, Ваня Димитрова Йорданова, Краса К. Костова и Снежина АндоноваРезюме: Входящият контрол на тъканите се извършва при получаването им в три производствени цикъла. В най-общия случай, това е цикълът, когато готовият плат влиза в шивашкия процес, отдела на шивашкото предприятие. Във втория цикъл, суровата тъкан...

В новия брой 11-12 за 2021
22.12.2021 / 11:22

Статия 1: Полимери в текстилното, кожарското и обувното производство видове полимери с приложение в текстилното, кожарското и обувното производство - синтетични полимери. Синтетични карбоверижни полимери. Полиетилен (РЕ). Политетрафлуоретилен (PTFE). Полипропилен (РР). Полистирен (PS)https://doi.org/10.53230.tgm.1310-912X.2021.1112.01Автор: Дарина ЖелеваРезюме: За използването на полимери като материали в текстилното, кожарското и обувното производство е от изключително значение познаването на тяхната...

Новият брой 9, 2021 г.
23.09.2021 / 13:23

Статия 1: Полимери в текстилното, кожарското и обувното производство видове полимери с приложение в текстилното, кожарското и обувното производство - изкуствени полимери. Изкуствени полимери на целулозна основа https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2021.0009.01 Автор: Дарина ЖелеваРезюме: За използването на полимери като материали в текстилното, кожарското и обувното производствое от изключително значение познаването на тяхната структура, строежа и...

брой 7-8, 2021
27.08.2021 / 11:06

Статия 1: Полимери в текстилното, кожарското и обувното производство Видове полимери с приложение в текстилното, кожарското и обувното производство - естествени полимери на животинска основаhttps://doi: 10.53230/tgm.1310-912X.2021.0708.01Резюме: За използването на полимери като материали в текстилното, кожарското и обувното производство е от изключително значение познаването на тяхната структура, строежа и свойствата; основните процеси на синтез на полимери. Влакна и други изделия от полимери се...

Брой 3, 2021 г.
13.07.2021 / 09:43

Статия 1: Антиоксидантна активност на нови електропредени влакнести материали, заредени с кверцетинdoi: 10.53230/tgm.1310-912X.2021.0003.01Автор: Н. Стоянова, М. Спасова, Н. Манолова и И. РашковРезюме: Fibrous materials based on cellulose acetate and polyethylene glycol containing the natural biologically active compound quercetin were successfully prepared by lectrospinning. The obtained fibrous materials were characterized by scanning electron microscopy (SEM), IR spectroscopy, X-ray diffraction analysis (XRD), water contact angle measurements and UV-VIS spectroscopy. The incorporation of polyethylene glycol in the fibrous material resulted in increased hydrophilicity and enhanced release of quercetin from the fibers. Quercetin-containing fibrous...

Архив

 

Copyright © 2008-2024 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев