Начало

изработка на модели на облекла с 4D технология
09.04.2020 / 18:42

Внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0 за повишаване на ресурсната ефективност в МИК-БГ ЕООД

 

Проект „МИК-БГ ЕООД повишава своята ресурсна ефективност чрез внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0.“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002- 3.004-0158-C01, процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът...

Списание Текстил и облекло за 2019 г. - брой 10
27.12.2019 / 18:28

Статиите в новия брой са разделени на 7 главни теми:

 

Тема 1: Fibres and Yarns; Chemical Technologies; Nanotechnologies

Тема 2: Textile Technologies: Spinning, Weaving and Knitting

Тема 3: Apparel Technology

Тема 4: Textile Art and Fashion Design

Тема 5: Modern Learning Environment for the Textile and Clothing Students at Itm, Tu Dresden

Тема 6: Textile Management, Marketing and Sustainability

Тема 7: Innovations in Textile Education

 

Вижте повече на:

https://bgtextilepublisher.org/

брой 9
26.12.2019 / 10:32

Статия 1: Bio-composites reinforced with 3D knitted preforms

Автор: Saber Ben Abdessalem, Samar Turki

Ключови думи: Spacer Fabrics, Flat knitting, Cotton preforms, Polyester Matrix, Mechanical properties.

Резюме: Textile-reinforced-composites are widely used in composite applications where a lightweight and

rigid structure is an imperative target. As reinforcement materials, spacer fabrics, especially flat-knitted

preforms, are making a greater interest in composite materials field. This paper deals with the

development of flat-knitted 3D spacer fabrics composites having cotton yarn as reinforcement material

impregnated with polyester resin. Three-point bending and compression tests were carried for two

consolidated spacer fabrics (with U and V-shaped cross-links). This study aims to evaluate the impact of

the fabric connection shape on composite...

Брой 7-8 на списание "Текстил и облекло" за 2019 г.
03.12.2019 / 14:10

Статия 1: Българската везба като практика за предпазване

Автор: Даяна ПРОКОПОВА

Ключови думи: stitching, embroidery, ornament, protection

Резюме: В България темата за везбената практика е все по-популярна и намира множество нови почитатели и изследователи. Темите обвързани с нейния произход, функцията и значението на шитите изображения са все по-интересни, не само за представители от научните среди и хора работещи в сферата на изкуството, но и за по-широк кръг от хора.

 

Статия 2: Антимикробна обработка на...

Брой 6 на списание "Текстил и облекло" за 2019 г.
25.11.2019 / 15:06

Статия 1: Изследване на ефекта на заключителните обработки върху коефициентите на триене на тъкани от естествена коприна

Автор: Диана ГЕРМАНОВА-КРЪСТЕВА, Райка ЧИНГОВА, 2 Сашо АЛЕКСАНДРОВ, Умме КАПАНЪК

Ключови думи: статични и динамични коефициенти на триене, тъкани от естествена коприна, заключителни обработки

Резюме:

Изследването е проведено с 4 тъкани от естествена коприна, имащи различна структура: сплитки, гъстини и линейни плътности на основните и вътъчните нишки.

Измерени са...

5-ти брой
18.11.2019 / 11:50

Статия 1: Изследване на силата на опън на игления конец при работа с многослойна тъкан

Автор: Снежина Ангелова Андонова, Елка Занкова Джуракова

Ключови думи: разтягаща сила на нишката на иглата; многослойно тъкане; шевни фирми

Резюме: Целта на настоящата работа е да се изследва характера на изменение и максималната стойност на силата на опън на игления конец при работа с многослойна тъкан - тип "двоен плат" в реални роизводствени условия.

 

Статия 2: Текстил и устойчиви модели в...

Брой 4 на списание "Текстил и облекло" за 2019 г.
08.11.2019 / 13:38

В новия брой може да прочетете:

 

Статия: Изследване на организацията на производство на подглавници за MERCEDES BENZ E CLASS

Автор: Диана ГЕРМАНОВА-КРЪСТЕВА

Ключови думи: производствена система, организация, автомобилна индустрия, подглавници

Резюме: Изследването е проведено в "Граммер" АД - фирма, специализирана в производството на калъфи за

седалки, подлакътници и подглавници. В предприятието действа разработена от централата на

германската фирма Grammer производствена система, която е...

Брой 3 на списание "Текстил и облекло" за 2019 г.
08.11.2019 / 12:28

В новия брой може да прочетете:

 

Статия: Екологични изисквания в обувното производство

Автор: Дарина ЖЕЛЕВА

Ключови думи: footwear production, toxic materials, environmental legislation.

Резюме: Обувното производство включва комплекс от многобройни операции, от скрояването на отделните лицеви и подплатни детайли, монтирането им, конфекционирането, до закрепването им към ходилната част на обувката. Всеки един процес е свързан с използването на по-малко или повече токсични материали, които

водят до замърсяване на...

Брой 2 на списание "Текстил и облекло" за 2019 г.
22.07.2019 / 14:35

В новия брой може да прочетете:

 

Статия: Значение на технологичната документация за устойчивото развитие на предачното и на тъкачното производство

Автор: Росица КРЮГЕР и Ивелин РАХНЕВ

Ключови думи: spinning, sustainability, information system

Резюме: The whole process of yarn formation by twisting is concentrated in a miniature space whose volume does not exceed 5 ml. The mass of fibrous material also generally does not exceed 3-5 mg. In the case of ring spinning machines, this space is located immediately after the outgoing drafting pair, and in the rotor spinning - in the camera's canal. The essential phenomenon consists in the final transformation of the fibrous sheaf of parallel stacked fibres into spiral...

XXI-а Национална текстилна конференция с международно участие 2019
05.07.2019 / 14:48

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ

с домакинството на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград

и

фонд „Научни изследвания“

и със сътрудничество с катедрите по текстил и дизайн

организират

 

XXI-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2019

“Традиции и иновации в текстила

и облеклото ”

ПОКАНА

 

25 – 27 октомври 2019 г.

Благоевград

Университетски център

Бачиново

Благоевград

 

Тематични направления:

 

нови влакнести суровини, химична обработка и изделия...

Архив

 

Copyright © 2008-2020 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев