Начало

Брой 3, 2021 г.
13.07.2021 / 09:43

Статия 1: Антиоксидантна активност на нови електропредени влакнести материали, заредени с кверцетин

doi: 10.53230/tgm.1310-912X.2021.0003.01

Автор: Н. Стоянова, М. Спасова, Н. Манолова и И. Рашков

Резюме: Fibrous materials based on cellulose acetate and polyethylene glycol containing the natural biologically active compound quercetin were successfully prepared by lectrospinning. The obtained fibrous materials were characterized by scanning electron microscopy (SEM), IR spectroscopy, X-ray diffraction analysis (XRD), water contact angle measurements and UV-VIS spectroscopy. The incorporation of polyethylene glycol in the fibrous material resulted in increased hydrophilicity and enhanced release of quercetin from the fibers. Quercetin-containing fibrous...

Брой 2, 2021 г.
16.06.2021 / 11:23

В новия брой може да прочетете:

 

Статия 1: Иван Карадачки, Честит 90-годишен юбилей!

Резюме: Иван Славов Карадачки е роден на 06 януари 1931 година. Той е първият дипломиран възпитаник на катедра "Текстилна техника" към ВМЕИ София (Технически университет) през

1954 година.

 

Статия 2: Кратки бележки провокирани от монографията на Иванка Добрева: "АБ на устойчивия дизайн"

Автор: Доц. д-р Димитър Ив. Добревски

Ключови думи: sustainable design, eco design, green design

Резюме: Дизайнът!!! Кой не се вълнува...

Брой 10 на списание "Текстил и облекло" за 2020 г.
14.10.2020 / 14:52

Topic 1: Fibres and yarns; Chemical technologies; Nanotechnologies

Leather printing and other decoration methods

doi: 10.53230/tgm.1310-912X.2020.0010.01

Autor: D. ZHELEVA, А. TONEVA

Key words: leather, printing techniques, inks, decoration techniques

Extraction and analysis of keratin hydrolysates obtained from sheep wool

doi: 10.53230/tgm.1310-912X.2020.0010.02

Autor: Margarita KOLEVA, Darina ZHELEVA

Keywords: sheep wool, keratin hydrolysates, methods of analysis

Structural changes of the hydrogel for textile modification depending on the intended application

doi: 10.53230/tgm.1310-912X.2020.0010.03

Autor: Daniela ATANASOVA, Desislava STANEVA, Ivo GRABCHEV

Keywords: textile, hydrogel, nanoparticles, applications

Cotton fabric modified with chitosan and zinc oxide

doi: 10.53230/tgm.1310-912X.2020.0010.04

Autor: Desislava STANEVA, Vesislava TOTEVA, Ivo...

 брой 9 за 2020 година
08.09.2020 / 10:22

Статия 1: Технологични варианти за изработване на дамски рокли. Технологични варианти за изработване на дамски рокли по основен модел №II

doi:10.53230/tgm.1310-912X.2020.0009.01

Автор: Снежина Андонова

Резюме: Въвеждането на нови материали, технологии, машини и оборудване в шивашката индустрия е постоянен процес, който постоянно създава предизвикателства пред шивашките фирми.

Реалната производствена практика, високите изисквания на потребителите, конкуренцията между фирмите, произвеждащи шивашки...

logo
08.07.2020 / 15:16

Внедряване на иновативен производствен процес, базиран на Индустрия 4.0 в „Дони Стайл“ ЕООД за повишаване на ресурсната ефективност на предприятието и отговорно опазване на околната среда

„Дони Стайл“ ЕООД изпълнява проект „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда” в рамките на договор №BG16RFOP002-3.004-0191-C01 по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за...

лого
08.07.2020 / 14:37

Проект „Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от "ЛГРП" ЕООД“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002-3.004-0194-C01, процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът стартира на 27.11.2018 г. със срок за изпълнение 20 месеца. Общата му стойност е 1 426 000.00 лв., в това число 998 200.00 лв. безвъзмездна...

Бр.5
23.06.2020 / 13:41

Статия 1: Полимери в текстилното, кожарското и обувното производство. Общи понятия за физични, физикохимични и механични свойства на полимерите агрегатно, фазово и физично състояние на полимерите. Особености на аморфното и кристалното състояние на полимерите

Автор: Дарина Желева

Резюме: За използването на полимери като материали в текстилното, кожарското и обувното производство

е от изключително значение познаването на тяхната структура, строежа и свойствата; основните процеси на...

Бр.4
19.05.2020 / 13:18

Статия 1: PREPARATION AND CYTOTOXICITY OF NOVEL BIOACTIVE COMPOUND-CONTAINING POLYMERIC NANOSIZED MATERIALS

Автор: Вижте темите от новия брой 9 на списание "Текстил и облекло"

Резюме: Novel nonwoven textile from polylactide and Schiff base from Jeffamine ED® and 8-2+ 2+ hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde (Jeff-8Q) or its complex with Cu (Jeff-8Q.Cu ) of diverse design was fabricated by one-pot electrospinning or electrospinning combined with dip-coating. Stable aqueous dispersions of NPs based on complexes of Brb and poly(methacrylic acid) or poly(acrylic acid), were also successfully prepared by mixing their dilute aqueous solutions. The morphology of the nanosized materials (fibrous mats and NPs) were studied by scanning electron microscopy (SEM) or transmission electron microscopy (TEM). In vitro cell...

Бр.3
15.04.2020 / 13:01

Статия: Полимери в текстилното, кожарското и обувното производство. Общи понятия за полимерите и методи на синтез

Автор: Дарина ЖЕЛЕВА

Резюме: За използването на полимери като материали в текстилното, кожарското и обувното производство е от изключително значение познаването на тяхната структура, строежа и свойствата; основните процеси на синтез на полимери. Влакна и други изделия от полимери се различават по своите механични свойства, които зависят от размерите, гъвкавостта, формата,...

изработка на модели на облекла с 4D технология
09.04.2020 / 18:42

Внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0 за повишаване на ресурсната ефективност в МИК-БГ ЕООД

 

Проект „МИК-БГ ЕООД повишава своята ресурсна ефективност чрез внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0.“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002- 3.004-0158-C01, процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът...

Архив

 

Copyright © 2008-2022 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев