В новия брой 11-12 за 2021 година може да прочетете:

В новия брой 11-12 за 2021
22.12.2021 / 11:22

Статия 1: Полимери в текстилното, кожарското и обувното производство видове полимери с приложение в текстилното, кожарското и обувното производство - синтетични полимери. Синтетични карбоверижни полимери. Полиетилен (РЕ). Политетрафлуоретилен (PTFE). Полипропилен (РР). Полистирен (PS)

https://doi.org/10.53230.tgm.1310-912X.2021.1112.01

Автор: Дарина Желева

Резюме: За използването на полимери като материали в текстилното, кожарското и обувното производство е от изключително значение познаването на тяхната структура, строежа и свойствата; основните процеси на синтез на полимери. Влакна и други изделия от полимери се различават по своите механични свойства, които зависят от размерите, гъвкавостта, формата, строежа и характера на взаимното разположение на макромолекулите, така също и от температурата Полимерите са изградени от огромни по размери макромолекули, състоящи се от голям брой атоми, свързани по между си с химични връзки и подредени в една структура, състояща се от многократно повтарящи се основни звена, наречени мономерни звена. Полимерите се делят на две основни групи:

естествени (целулоза, белтъци, естествен каучук и др.) и синтетични (каучуци, пластмаси и синтетични влакна: полиестерни, полиамидни, полиуретанови и др.). Синтезирането на всеки полимер преминава през 2 етапа: получаване на мономера и превръщането му в полимер. За протичане на реакциите е необходимо молекулата на мономера да съдържа сложни връзки, неустойчиви пръстени или реакционноспособни

групи. Описани са основните методи на синтез на полимери: полимеризация: радикалова и йонна, поликондензация, полипри-съединяване, йонно-коорцинационна полимеризаци, полимеризация с отваряне на пръстена.

 

Статия 1: Аналогово определяне на разнотонието при багрене на трикотажни платове посредством 5-степенната сива скала

https://doi.org/10.53230.tgm.1310-912X.2021.1112.022

Автор: Снежина Ангелова Андонова и Ташка Иванова Колева

Резюме: Особеностите на технологията за кръгово плетене причиняват скрит дефект, който трудно се открива визуално. След разделянето на тъканта и отварянето й в платно, неравномерно разпределение на напрежението на конеца се среща по ширината, по посока на редовете на бримките. В средата остава с разредени примкови стълбове, като плътността им се увеличава най-често в посока на единия край - ляв или десен. Промяната в плътността на тъканта, по протежение на стълбовете на примката, се отразява в локалната ареална маса.

Разлики в тъканта може да бъде идентифицирано в процедурите за входяща проверка. Непоправим дефект на неравномерната повърхностна маса е обезцветяването при боядисване на кръгли трикотажни платове. Причината е различната относителна плътност на тъканта, която влияе върху афинитета на багрилото. Физическата метрология може да определи отклонението и промяната в ареалната маса, но не може да се предвиди промяната в афинитета на багрилото и преди всичко обезцветяването след боядисване. Поради тази причина, необходимо е предварително да се боядисат проби от тъканта, за да се оцени цветовата вариация. Съвпадащи мостри от характерни зони по ширината на боядисаните тъкани осигурява бърз и относително обективен експерт

оценка на равномерния афинитет на багрилото.

Ключови думи: circular knitting fabrics, sewing sample, dyeing variation control.

 
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев