Излезе брой 3 на списание "Текстил и облекло" за 2022 г.

брой 3
24.03.2022 / 13:36

Статия 1: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАЙНОСТТА НА АРОМАТ ВЪРХУ ТРИКОТАЖНА ЛЕНТА С ПОКРИТИЕ ОТ EUGRARIT RSPO МИКРОКАПСУЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ КАНЕЛА

Автор:Нгуен Ти Ту Чинг, Чу Дийо Хуонг

Резюме:Ароматерапевтичният текстил от канелено масло идва от съединение, намиращо се в етеричното масло, наречено канелен алдехид. С антибактериалните и противовъзпалителни свойства, които могат да помогнат при лечението на някои метаболитни, инфекциозни, храносмилателни или респираторни нарушения, това съединение също е много летливо. Освен това, етеричното масло от канела може да помогне за лечение на дерматит, но кумариновите съединения, открити в етеричните масла, могат предизвикват дразнене на кожата. Следователно, капсулирането в момента е най-доброто решение за подобряване на изпаряването и запазване аромата на етеричните масла върху тъканите по-дълго. В това проучване ние изследвахме устойчивостта на миризмата на Eugrarit RSPO микрокапсулите съдържаха есенциалната канела, нанесена върху повърхността на тъкан, изплетена от Прежда Chief Value Cotton (CVC) (60% памук, 40% полиестер).

Ключови думи: Microencapsulation, fragrance textile, healthcare textile, interlock knitted fabric,

fabric extension.

https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2022.0003.01

 

Статия 2: ПОЛИМЕРИ В ТЕКСТИЛНОТО, КОЖАРСКОТО И ОБУВНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВИДОВЕ ПОЛИМЕРИ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ТЕКСТИЛНОТО, КОЖАРСКОТО И ОБУВНОТО ПРОИЗВОДСТВО - СИНТЕТИЧНИ ХЕТЕРОВЕРИЖНИ ПОЛИМЕРИ. ПОЛИУРЕТАНИ (PU). ПОЛИАМИДИ (РА). ПОЛИЕСТЕРИ (PES)

Автор: Дарина ЖЕЛЕВА

Резюме: Полимерите са изградени от огромни по размери макромолекули, състоящи се от голям брой атоми, свързани по между си с химични връзки и подредени в една структура, състояща се от многократно повтарящи се основни звена, наречени мономерни звена. Полимерите се делят на две основни групи: естествени (целулоза, белтъци, естествен каучук и др.) и синтетични (каучуци, пластмаси и синтетични влакна: полиестерни, полиамидни, полиуретанови и др.). Синтезирането на всеки полимер преминава през 2 етапа: получаване на мономера и превръщането му в полимер. За протичане на реакциите е необходимо молекулата на мономера да съдържа сложни връзки, неустойчиви пръстени или реакционноспособни групи. Описани са основните методи на синтез на полимери: полимеризация: радикалова и йонна, поликондензация, полиприсъединяване, йонно-коорцинационна полимеризаци, полимеризация с отваряне на пръстена.

https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2022.0003.02

 

Статия 3: ИЗСЛЕДВАНЕ ТЕНДЕНЦИЯТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА ТРИЕНЕ ЗА КОПРИНЕНИ ТЪКАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НОРМАЛНИЯ НАТИСК

Автор: Рая Стоянова

Резюме: Облекло, аксесоари и домашен текстил, които са изработени от коприна, са актуални от незапомнени времена. Съвети високата цена на копринените тъкани, от изключителна важност е качеството на шева на облеклото и аксесоарите. Известно е, че при дейности в текстилната промишленост с коприна, е необходимо използването на допълнителни приспособления - шипове, клипове, хартия и др. Това е необходимо, за да не се разместват на слоевете копринена тъкан, поради ниските коефициенти на триене.

Ключови думи: Коефициент на триене при покой с тенденция към плъзгане, коефициент на триене при

плъзгане, тъкани, изработени от коприна.

https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2022.0003.03

 
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев