Темите в брой 11-12 от 2019 г. на списание "Текстил и облекло"

 брой 11-12
16.07.2019 / 13:03

Статия 1: Внедряване на иновативен процес, основаващ се на Индустрия 4.0 за повишаване на ресурсната ефективност в МИК-БГ ЕООД

Автор: Павлина Недялкова

Резюме: Софтуерът за изработка на модели на облекла с 4D технология е съвременен софтуерен продукт за цифрово триизмерно моделиране, позволяващ компютърно разработване и презентиране в реално време, използвайки Интернет, на модели, които ползват библиотеки с различни типове и размери на 3D манекени, виртуални каталози на материи с различна структура, цвят и дизайн на платове.

 

Статия 2: Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от "ЛГРП" ЕООД

Автор: Николай Борисов Синабов

Резюме: Общата цел на проекта е оптимизиране на производствения процес за дамски облекла във фирма "ЛГРП" ЕООД и повишаване ресурсната ефективност на предприятието

 

Статия 3: Внедряване на иновативен производствен процес, базиран на Индустрия 4.0 В "ДОНИ СТАЙЛ" ЕООД за повишаване на ресурсната ефективност на предприятието и отговорно опазване на околната среда

Автор: Доника Киселкова,

Ключови думи: Industry 4.0, resource efficiency, innovations, garments' industry

Резюме: Автоматичната CAD/CAM система представлява последно поколение иновативна интегрирана автоматична система за управление на кроенето, работеща на базата на Индустрия 4.0 и осигуряваща връзка с други машини и системи.

 

Статия 4: CAD-CAM системи в проектирането на изделия от кожи

Автор: Дарина Желева, Маргарита Колева

Ключови думи: обувна технология, проектиране, CAD-CAM системи

Резюме: С въвеждането на машините обувното производство от занаятчийско преминава в промишлено.

Всеки продукт, който се произвежда промишлено изисква създаване на неговия модел-скица, чертеж или образец. Разработването на модели за изделия от кожи започва още от дълбока древност. С развитието на науката и техниката през последните десетилетия, занаятчийските методи за разработване на модели, изискващи голяма сръчност и дългогодишна практика, се заменят с машинно проектиране.

Автоматизираните системи позволяват да се работи не само с физически модели, но и с техни изображения.

 

Статия 5: Изследване възмoжнoстта за багрене на полиестерни влакна с кюпни багрила

Автор: инж. П. ПЕНЧЕВА, проф д-р Н. СИМЕОНОВ, доц. д-р А. ГЕОРГИЕВА

Резюме: Изследвана е възможността за боядисване на полиестерни влакна с неразтворима форма на микродисперсни кюпни багрила. Установено е влияние на продължителността, температурата и рН върху количеството извлечено багрило. Резултатите са допълнително основание да се счита, че при определени условия, полиестерните влакна могат да бъдат боядисани с неразтворима форма на кюпни багрила, което е предпоставка за боядисване с една баня на памук / полиестерни влакна.

 

Статия 6: Багренето на кожи като художествена практика

Автор: д-р Ралица Гелева - Цветкова

Резюме: Наред с широкото използване на промишлени методи и техники на багрене в текстилната и кожарската индустрия, все повече се обръща внимание и на изделията, създавани от художници в малки серии по уникални технологии.

Маркетинговите проучвания на тьрсенето на съвременния пазар показват, че все повече потребители се интересуват от технологията на производство на изделията и в частност на багрилните процеси.

 

Статия 7: Анализ на последствията върху текстилните площни изделия след пробождане с остър предмет

Автор: доц. д-р инж. Андреас Хараламбус

Резюме: Представя се пример на съдебна експертиза, при която е необходимо да се проучат нарушенията постъпили върху конкретни текстилни материали и изделия при дадено престъпление. Използван е определен подход при анализа на конкретния случай, който е възможно д се прилага и при други подобни ситуации.

 
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев