XXI-а Национална текстилна конференция с международно участие 2019

XXI-а Национална текстилна конференция с международно участие 2019
05.07.2019 / 14:48

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ

с домакинството на ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград

и

фонд „Научни изследвания“

и със сътрудничество с катедрите по текстил и дизайн

организират

 

XXI-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 2019

“Традиции и иновации в текстила

и облеклото ”

ПОКАНА

 

25 – 27 октомври 2019 г.

Благоевград

Университетски център

Бачиново

Благоевград

 

Тематични направления:

 

нови влакнести суровини, химична обработка и изделия (нанотехники в текстила);

технология на текстилните материали: предачество, тъкачество и трикотаж;

технология на шевното производство;

Текстилно изкуство, мода, композиция и представяне на текстилни изделия;

машинна поддръжка на текстилна техника;

управление, маркетинг и устойчиво развитие в съвременното текстилно производство;

съвременна дидактика и методика на текстилното обучение.

 

Изисквания към оформянето на докладите

 

(примерните модели са публикувани на страницата на конференцията: www.tok.fnts.bg)

 

Резюме:

на английски език;

обем – една страница;

формат – според примерния модел, MS Office - Word;

резюметата на докладите ще бъдат публикувани в книжка 10/2019 на списание „Текстил и облекло“ ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online).

Презентация:

на работните езици на конференцията;

обем – до 14 диапозитива;

формат – според препоръчителния модел, MS Office – Power Point;

времетраене – до 15 минути с дискусията.

Плакат:

На работния език на авторите;

Формат – според препоръчителния модел, А3-А2.

Доклад:

На работните езици на конференцията;

Резюме на английски, 1 страница;

Обем от 6 до 12 страници;

Формат – според изискванията за публикуване на статии в списание „Текстил и облекло“, www.tok.fnts.bg;

Докладите ще бъдат публикувани в списание „Текстил и облекло“ от книжка 11/2019 до книжка 09/2020 година.

 

Важни срокове

 

Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюмета – 31 август 2019 година.

Краен срок за изпращане на презентацията / плакат – 12 октомври 2019 година.

Препоръчителен срок за изпращане на пълен текст на докладите – 15 ноември 2019 година.

Регистрация – 25 октомври 2019 година.

 

Работни езици:

български език;

английски език.

Научноизследователска асоциация:

 

Технически университет – София

Химико-технологичен и металургичен университет – София

Национална художествена академия – София

Технически университет – Габрово

Тракийски университет – Стара Загора

Югозападен университет - Благоевград

Нов български университет - София

ЛБАП към Институт по Полимери – БАН

Организационно–техническа асоциация:

Федерация на НТС в България

РНТС - Габрово

 

Музей на текстилната индустрия – Сливен

ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен

НХГ “Димитър Добрович” – Сливен

 

Спонсори:

Е. Миролио ЕАД – Сливен

Пиканол нв – Ипр, Белгия

Пирин Текс ЕООД – Гоце Делчев

 

Основен организатор:

Научно–технически съюз по текстил, облекло и кожи

 

Съорганизатор:

ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград

 

Адрес за кореспонденция:

1000 София,

ул. Г. С. Раковски № 108, стая 407

тел. 02/980 30 45

 

технически редактор: доц. Мария Спасова

 

Такса правоучастие:

 

60 лева с ДДС за университетски преподаватели;

120 лева с ДДС за юридически лица;

Таксата за правоучастие в конференцията включва:

 

коктейл и галавечеря;

кафе паузи;

участие в научните сесии;

публикуване на изнесените доклади в списание „Текстил и облекло“, ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online).

Плащането на таксата за правоучастие се извършва по банков път и бордерото се представя при регистрация

 

Банкова сметка:

НТС по ТОК

ИН по ДДС: BG 121111930

Сметка IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00,

IC: UNCRBGSF-УниКредит Булбанк

Прикачени файлове към новината

Покана [43.0KB]
График [29.1KB]
Invitation [33.0KB]
 
 

Copyright © 2008-2024 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев