Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от „ЛГРП“ ЕООД

лого
08.07.2020 / 14:37

Проект „Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от "ЛГРП" ЕООД“ се осъществява в рамките на договор BG16RFOP002-3.004-0194-C01, процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът стартира на 27.11.2018 г. със срок за изпълнение 20 месеца. Общата му стойност е 1 426 000.00 лв., в това число 998 200.00 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Общата цел на проекта е оптимизиране на производствения процес за дамски облекла във фирма „ЛГРП“ ЕООД и повишаване ресурсната ефективност на предприятието.

Специфичните цели на проекта се състоят в: 1. Осигуряване на техническа обезпеченост като база за имплементиране на пилотната ресурсноефективна технология в производството на „ЛГРП” ЕООД; 2. Намаляване на влаганите в производството основни материали и спомагателни суровини, ограничаване на количеството образувани отпадъци и свеждане до минимум на генерирания брак; 3. Ограничаване на вредното влияние върху околната среда вследствие на производствения процес; 4. Осигуряване на устойчива конкурентоспособност и повишаване на производствения капацитет на „ЛГРП” ЕООД. Като резултат от изпълнението на проекта, в предприятието беше внедрена пилотна за България технология, основана на пълна автоматизация на основните производствени етапи - настилане и кроене, шиене и гладене, и на ефективно управление на влаганите суровини и генерираните отпадъци.

Технологиите, които бяха внедрени в рамките на проекта, част от иновативното технологично решение, адресират всеки един от етапите на производствения процес, както следва: 1) Кроене, базирано на Индустрия 4.0-отнася се до четвъртата индустриална революция. Кроенето, базирано на Индустрия 4.0 е най-иновативното достижение на съвременните технологии в областта на шевната индустрия. Използвайки тази технология, процесът „Кроене” освен оптимизиран, благодарение на възможността за рязане „по ръба”, е и изключително гъвкав, позволяващ наблюдение и контрол от всяка точка на света посредством Интернет връзка. 2) Автоматизирана нискоотпадна шевна технология – тя е базирана на изцяло дигитализирано управление, което осигурява автоматизация на операциите съгласно предварително зададени параметри. По този начин става възможно предотвратяването на излишното потребление на ресурсите, намаляването на образуваните отпадъци, както и образуването на брак. 3) Вакуумна технология на гладене – тя позволява гладене на изделия с намалени резерви на детайлите. Използвайки точна настройка на подаваните количества вакуум и въздух се постига качествено разглаждане на шевове и изделия с най-различни форми, с намалени резерви. Благодарение на тази технология бракуваната продукция може да бъде намалена наполовина. Обединявайки тези отделни технологии в едно цяло технологично решение, „ЛГРП“ ЕООД постигана ресурсна ефективност при всеки един етап, както и пълна оптимизация на производството в предприятието.

С цел реализирането на иновативната ресурсноефективна технология за производство на дамски облекла по проекта беше закупено следното специализирано оборудване от най-ново поколение, използващо прецизна и нискоотпадна технология:

 

Прочетете пълната статия:

https://tok.fnts.bg/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b7%d0%b8/

Още снимки от новината

Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от „ЛГРП“ ЕООД
Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от „ЛГРП“ ЕООД
Внедряване на иновативен, автоматизиран и ресурсноефективен процес за производство на дамски облекла от „ЛГРП“ ЕООД

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев