Внедряване на иновативен производствен процес, базиран на Индустрия 4.0 в „Дони Стайл“ ЕООД за повишаване ...

logo
08.07.2020 / 15:16

Внедряване на иновативен производствен процес, базиран на Индустрия 4.0 в „Дони Стайл“ ЕООД за повишаване на ресурсната ефективност на предприятието и отговорно опазване на околната среда

„Дони Стайл“ ЕООД изпълнява проект „Дони Стайл ЕООД внедрява иновативен производствен процес за повишаване на ресурсната си ефективност и отговорно опазване на околна среда” в рамките на договор №BG16RFOP002-3.004-0191-C01 по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Проектът е на стойност 780 800.00 лв, от които безвъзмездната финансова помощ - 546 560.00 лв. и 234 240.00 лв. собствено съфинасиране. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца от дата 27.11.2018.

Общата цел на проекта е повишаване ресурсната ефективност на Дони Стайл ЕООД чрез внедряване на нови практики, системи и модели на производство, които да допринасят за по-високи нива на екологосъобразност на предприятието. Специфичните проектни цели са: 1) намаляване на количеството използвани суровини при производство на единица продукция; 2) ефективно управление на отпадъците чрез автоматизирани на работните процеси; 3) повишаване ефективността на производствените разходи и увеличаване устойчивата конкурентоспособност на предприятието.

 

Прочетете пълната статия:

https://tok.fnts.bg/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82/

 
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев