Излезе брой 7-8 на списание "Текстил и облекло" за 2019 г.

Брой 7-8 на списание "Текстил и облекло" за 2019 г.
03.12.2019 / 14:10

Статия 1: Българската везба като практика за предпазване

Автор: Даяна ПРОКОПОВА

Ключови думи: stitching, embroidery, ornament, protection

Резюме: В България темата за везбената практика е все по-популярна и намира множество нови почитатели и изследователи. Темите обвързани с нейния произход, функцията и значението на шитите изображения са все по-интересни, не само за представители от научните среди и хора работещи в сферата на изкуството, но и за по-широк кръг от хора.

 

Статия 2: Антимикробна обработка на полиестерни текстилни материали с препарата флавинок

Автор: Ангелина Георгиева, Христина Иванова

Йовчо Топалов, Кузман Тиров, Светлин Николов

Ключови думи: polyester fibers, implants in medicine, antimicrobial agents, dyeing with disperse dyes.

Резюме: Използването на различни импланти от полимерни материали е едно от значителните постижения в съвременната хирургия. Съществен недостатък на тези материали обаче е обстоятелството, че повечето от тях се поддават лесно на инфекции. Статистическите данни сочат, че именно инфекциозните усложнения са причина за понижаване ефективността на

20-34% от хирургическите операции.

Рискът от подобни усложнения може да се отстрани напълно или да се понижи значително чрез използване на импланти от полимерни материали, притежаващи антимикробни свойства.

 

 

Статия 3: Анализ на причини за късливост на основните нишки при лентово сноване

Автор: Miglena Stoytchova, Olga Santova

Резюме: Целта на разработката е проследяване и анализиране на причините за късане на основните нишки при процеса „лентово

сноване“. За осъществяване на експеримента е използвана лентова сновачна машина „НАСОВА”, модел USK-1000E. Това е съвременна машина за насноваване на тъкачни основи - лесна е за обслужване, има висока производителност и осигурява добро качество на произвежданата продукция.

 

 

Статия 4: Икономия на суровини в трикотажната и конфекционната промишленост

Автор: доц. д-р инж. Андреас ХАРАЛАМБУС

Резюме: Анализират се факторите, влияещи върху разхода на суровини при производството на трикотаж и конфекция. Констатирани са специфичните условия за определяне на максималните запаси от суровини в българските трикотажни и конфекционни предприятия.

Дават се решения за оптимално определяне на заетите суровини в производствения процес и намаляване на ангажираните за тази цел финансови средства. Търсят се начините за .иаксимално снижаване на опасността от престой на производствения процес, поради неправилното планиране на необходимите суровини и ненавременната им доставка.

 

 

Статия 5: Карта за разпределение на налягането, предизвикано върху тялото при носене на еластомерно облекло

Автор: гл. ас. д-р инж. Магдалена ПАВЛОВА

Ключови думи: облекло, еластомер, трикотаж, деформации, налягане, човешко тяло,

стандартен торс-манекен, картографиране, многосово натоварване на опън.

Резюме: В разработката е предложен методз за картографиране на разпределението на налягането, с което еластомерното трикотажно облекло – тип втора кожа, въздейства върху човешкото тяло в експлоатационни условия при многосово натоварване на опън. Големината на налягането на еластомерното облекло върху определена област от тялото е представена като функция на

големината на възникналата в съответната зона деформация, направлението на максималната за зоната деформация, големината на силата на опън и релефа на човешкото тяло в съответния участък.

 

 

Статия 6: Интеграция на 3D сканиращата технология в шевната индустрия

Автор: Доц. д-р Иванка ГЕОРГИЕВА

Резюме: В тази работа се обсъждат съображения за успешното прилагане на 3D-технология за сканиране в шевната индустрия. Тези съображения засягат хардуерната и софтуерната същност на технологията, както и някои възможности за интеграцията на 3D-скенерите в шевната индустрия, като: системи за събиране на статистическа извадка от размери,

разработване на виртуални пробни за облекла и утвърждаване на концепция за „Изработване на облекла по мярка и готови за носене“.

 

 

Статия 7: Съвременни организационни структури в конфекционната промишленост

Автор: доц. д-р инж. Андреас ХАРАЛАМБУС

Резюме: В статията накратко са представени новите тенденции относно организационната структура на конфекционната промишленост. Чрез прилагането им българските производители могат да cосигурят ефективно и гьвкаво производство, което да отговаря на новите дадености след присъединяването на България кьм Европейския сьюз и отражението на международната финансова криза.

 

 

Статия 8: Модната илюстрация и изкуството на проектиране в модния дизайн

Автор: Катерина ЦАНЕВА

Резюме: Процесът на раждане на една идея, която по-късно участва в създаването на моден продукт, т.е. облекло, е немислим без възможността тази идея да бъде скицирана, обмислена, преосмислена и накрая нарисувана в детайли. Творческият процес до голяма степен е обвит в мистичност. Как се ражда новият образ? Понякога самият автор не е в състояние да обясни.

 

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев