Излезе брой 6 на списание "Текстил и облекло" за 2019 г.

Брой 6 на списание "Текстил и облекло" за 2019 г.
25.11.2019 / 15:06

Статия 1: Изследване на ефекта на заключителните обработки върху коефициентите на триене на тъкани от естествена коприна

Автор: Диана ГЕРМАНОВА-КРЪСТЕВА, Райка ЧИНГОВА, 2 Сашо АЛЕКСАНДРОВ, Умме КАПАНЪК

Ключови думи: статични и динамични коефициенти на триене, тъкани от естествена коприна, заключителни обработки

Резюме:

Изследването е проведено с 4 тъкани от естествена коприна, имащи различна структура: сплитки, гъстини и линейни плътности на основните и вътъчните нишки.

Измерени са следните характеристики на тъканите "на сурово“ и "на готово“: площна маса; гъстини на основните и вътъчните нишки; статични и динамични коефициенти на триене.

Коефициентите на триене са измерени с помощта на -метър MXD-02 на Labthink, Китай, съгласно БДС EN ISO 8295: 2006. Те са определени при различна сила на натиск: 200, 300 и 400 g и в различни посоки: основни-основни и основни-вътъчни нишки.

Изчислени са процентите на промяна в изследваните характеристики.

Резултатите са представени в таблична и графична форма.

 

Статия 2: Котленските килими елемент в обучението по интериорен дизайн

Автор: Иванка Добрева-Драгостинова

Резюме: Докладът представя "Магията на котленските килими“, като част от обучението по интериорен дизайн в Нов български университет. В учебния процес са застъпени теми, кореспондиращи с устойчивите принципи за запазване на местните традиции, занаяти, етническа, културна, религиозна идентичност и развитие на дизайна в този контекст.

Пътуващ семинар, дава възможност на студентите да се потопят в автентичната атмосфера, да обогатят своите познания и култура, свързани с българската традиционна архитектура, бит и занаяти. Беседи, демонстрации и практически занимания разкриват магията на обработката на вълната, багренето, символиката, цветосъчетаването, композиционните принципи, техниките на тъкане. На базата на придобитите познания и умения студентите разработват проекти за възможности за приложение на котленските килими и характерни за тях мотиви в съвременния интериорен дизайн

 

Статия 3: Българско иновативно решение за получаване на текстилни изделия с понижена горимост

Автор: проф. д-р Николай Симеонов

Резюме: Производството на текстилни материали с понижена горимост в последните години придобива все по голямо значение поради непрекъснато нарастващата опасност от пожари. Тази тенденция се засилва поради

широкото навлизане на полимерните материали (кьм тях принадлежат и текстилните материали) в индустрията и бита на хората.

Поради това интересът към проблемите, свързани с повишаване на огнеустойчивостта на полимерните материали остава постоянно висок, независимо, че вече има създадени много добри решения за полимерни материали с понижена горимост.

 

Статия 4: Компютърно-художествено проектиране на бански костюми

Автор: Радка Атанасова

Резюме: В разработката е направено проучване и анализ в областта на графичния софтуер за дизайн на облекла. По примера на дамски бански костюми е представен процесът на автоматизирано художествено проектиране на шевни изделия.

 

Статия 5: Роля на разграничител-регулатора за сука при получаване на гладки обвивни прежди

Автор: Христина Конова

Резюме: Статията разглежда ролята на разграничител-регулатора на сука в процеса на формиране, структурата и свойствата на гладки обвивни прежди. Направено е обобщение на известното към момента по този проблем, както и са формулирани неизяснените аспекти, които могат да бъдат обект на по-нататъшни изследвания.

 
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев