Запознайте се с новия 5-ти брой на списание "Текстил и облекло"

5-ти брой
18.11.2019 / 11:50

Статия 1: Изследване на силата на опън на игления конец при работа с многослойна тъкан

Автор: Снежина Ангелова Андонова, Елка Занкова Джуракова

Ключови думи: разтягаща сила на нишката на иглата; многослойно тъкане; шевни фирми

Резюме: Целта на настоящата работа е да се изследва характера на изменение и максималната стойност на силата на опън на игления конец при работа с многослойна тъкан - тип "двоен плат" в реални роизводствени условия.

 

Статия 2: Текстил и устойчиви модели в дизайна за детска среда

Автор: гл. ас. д-р. Иванка Д. Добрева-Драгостинова

Ключови думи: текстилен дизайн, дизайн на детска среда, устойчив дизайн Резюме: От векове насам текстилът е един от най-предпочитаните материали при изграждането на среда за деца. С разнообразието от технологични възможности за производство на текстилни материи и тяхното багрене, с богатството на методи за конструиране и изработка на текстилните изделия, със средствата за осъществяване на разнообразни като

формоизграждане и пластика обемнопространствени структури, текстилът се е наложил като един от най-приложимите и разпространени материали във веществената среда за деца от всички възрастови групи. Многообразието от възможности за въздействие посредством структура, форма, цвят, десен, тактилни усещания е извънредно обширно като обхват. Освен това текстилните материи дават предпоставки за пълноценно отразяване на нуждите на децата от изграждане на среда безопасна и щадяща тяхното здраве, възприятия и психика.

Ключови думи: текстилен дизайн, дизайн на детска среда, устойчив дизайн

 

Статия 3: Системи за еко-маркировка и практическо приложение на маркировката по екологичната програма на МИГРО - Швейцария

Автор: маг. инж. Росица Крюгер

Резюме: Всяка маркировка на текстилни продукти обединява една или повече функции - даване на определена информация за продукта, неговите свойства и произход, изпълняване на дадено законно изискване, комуникация на фирма, марка, предназначение и редица други. Настоящата статия дава обобщен преглед на тенденциите в екологичната маркировка.

В случаите, когато еко-маркировката се базира на серия от екологични тестове на държавни или частни органи за сертифициране, тя спада към категорията на етикетировка въз основа на тестове. Когато е част от цялостна политика за ангажимента на конкретна фирма по опазването на околната среда или като

комуникация на отделни проекти, тя е фирмена марка, собственост на съответната частна организация или компания. В първия случай се сигнализира достъпна за потребителя грижа за неговото здраве (когато продуктът е преминал успешно тестове за вредни вещества). Тук обаче липсва оценка за представителността на тестваните проби за цялостната продукция.

Вторият вариант, макар и в идеята си по-обхватен и технически обоснован (Slater, 2003), крие опасността да се посрещне скептично от информирания и сензибилизиран потребител и да не постигне целта си поради големия брой такива За текстилните производители в България е необходимо запознаването с тях и преценката за необходимостта от създаването на методичен подход за всеки участник в текстилната

верига при въвеждане и прилагане на собствена или присъдена от тестващи организации маркировка.

 

Статия 4: Определяне на втъкаването на основни и вътъчни нишки от мостри

Автор: доц. д-р Георги Стоянов Попов

Резюме: При разработването на нови артикули по зададени мостри, един от параметрите, които е

необходимо бъдат определени, е втъкаването на нишките. Втъкаването е параметър, с чиято помощ става възможно да бъде изчислен предварително разходьт на материал за изработването на определено количество тъкан.

 

Статия 5: Трансфер на екологично ориентирани технологии в текстилната промишленост

Автор: доц. д-р инж. Маргарита Незнакомова, инж. маг. Цанко Цанов

Резюме: Екологичните проблеми на текстилната промишленост са свързани с глобалното им решаване в световен мащаб, в Европа и в частност България. По-старите поколения текстилни специалисти са обучени и работят все още на принципа, че замърсената околна среда (ОС) поражда действието. Съвременното инженерно

образование изисква друг поглед върху проблема и се въвежда принципът на обратната връзка.

Иначе казано, трябва да се предотвратява или свежда до минимум замърсяването, а не след това да се тьрсят начини за неговото елиминиране.

Затова все повече се говори за т. нар. "чисто производство" или "cleaner production-СР". Това е

процес на непрекъснато прилагане на интегрирана превантивна стратегия по отношение на технологиите, продуктите и услугите с оглед повишаване на екологичната чистота на производството и намаляване на рисковете за хората и околната среда.

 

Статия 6: Изследване на методите за градиране на детайлите в облеклото

Автор: Радка Атанасова

Резюме: В разработката са изследвани два от познатите методи за градиране - теоретичен с групиране на детайлите и експериметален с известни от практиката коефициенти на градация. На примера на дамска ракля е проследено съответствието между дължините на технологично присъединяваните детайли ръкав и ръкавна извивка. Чрез изработване а прототипи на изделията е анализирана точността на прилягане.

 

Вижте повече на:

 

https://bgtextilepublisher.org/

 
 

Copyright © 2008-2024 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев