Темите в новия брой 4 от 2019 г. на списание "Текстил и облекло"

Брой 4 на списание "Текстил и облекло" за 2019 г.
08.11.2019 / 13:38

В новия брой може да прочетете:

 

Статия: Изследване на организацията на производство на подглавници за MERCEDES BENZ E CLASS

Автор: Диана ГЕРМАНОВА-КРЪСТЕВА

Ключови думи: производствена система, организация, автомобилна индустрия, подглавници

Резюме: Изследването е проведено в "Граммер" АД - фирма, специализирана в производството на калъфи за

седалки, подлакътници и подглавници. В предприятието действа разработена от централата на

германската фирма Grammer производствена система, която е базирана на производствената система

на Toyota.

Изследването включва: описание на технологичната последователност за изработване на 5 модела

подглавници, хронометриране на времената за изпълнение на операциите и сравняването им със

заложените фирмени нормовремена, определяне на частните тактове на производство на моделите,

групиране на технологичните операции в организационни, разполагане на работните места,

разработване на диаграми на работния процес и на циклограми на работните места.

Въз основа на проведеното изследване са направени изводи и препоръки

 

Статия: Вечното предизвикателство пред практическото обучение по текстил

Автор: Даниела КАРАМАНОВА , Лъчезар ВАСИЛЕВ и Ивелин РАХНЕВ

Ключови думи: textiles, vocational education, training, programs, training apparatus

Резюме: Правейки паралел между образователните проблеми на текстилните технологии от преди 80 години и

сега, тази статия се стреми да намери оптималното решение за едновременното привличане и обучение на младите хора в текстилния занаят.

Обединяващото звено в текстилната промишленост е човекът: работник, техник, специалист и ръководител. За нормалното функциониране на такава инерционна система като текстилната индустрия с бърза реакция на модни идеи на пазара се изисква компетентен и мотивиран персонал. Образователната система от училище до университета е единственото решение за осигуряване на човешки ресурси в текстила.

Предметът на тази статия е да се оцени настоящото състояние и перспективните решения за оптималната

организация на практическото обучение по текстил, облекло и дизайн. Целта на разработката е да се

определят основните параметри и фактори, които влияят на практическото обучение по текстилна технология и разработването на проектно предложение за съответните образователни, иновационни или социални програми.

Образователният процес трябва да бъде разнообразен и интересен. Това е предпоставка за привличане на млади хората в професията.

 
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев