В новия брой 6 за 2021 година може да прочетете

новия брой 6 за 2021 година
25.06.2021 / 11:00

Статия 1: Полимери в текстилното, кожарското и обувното производство Видове полимери с приложение в текстилното, кожарското и обувното производство - естествени полимери естествени полимери на растителна

https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2021.0006.01

Резюме: За използването на полимери като материали в текстилното, кожарското и обувното производство е от изключително значение познаването на тяхната структура, строежа и свойствата; основните процеси на синтез на полимери. Влакна и други изделия от полимери се различават по своите механични свойства, които зависят от размерите, гъвкавостта, формата, строежа и характера на взаимното разположение на макромолекулите, така също и от температурата.

Полимерите са изградени от огромни по размери макромолекули, състоящи се от голям брой атоми, свързани по между си с химични връзки и подредени в една структура, състояща се от многократно

повтарящи се основни звена, наречени мономерни звена. Полимерите се делят на две основни групи:

естествени (целулоза, белтъци, естествен каучук и др.) и синтетични (каучуци, пластмаси и синтетични влакна: полиестерни, полиамидни, полиуретанови и др.). Синтезирането на всеки полимер преминава през 2 етапа: получаване на мономера и превръщането му в полимер. За протичане на реакциите е необходимо молекулата на мономера да съдържа сложни връзки, неустойчиви пръстени или реакционноспособни групи. Описани са основните методи на синтез на полимери: полимеризация: радикалова и йонна, поликондензация, полиприсъединяване, йонно-коорцинационна полимеризаци, полимеризация с отваряне на пръстена.

Автор: Дарина ЖЕЛЕВА

 

Статия 2: Design of eco-friendly electrospun materials with fungicidal activity against

https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2021.0006.02

Резюме: Novel electrospun materials based on poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) and TiO were fabricated by electrospinning or 2 combining the electrospinning and electrospraying. These eco-friendly materials were purposely designed as type "in" and type "on" in order to protect mechanically damaged vines from entering the spores of Phaeomoniella chlamydospora. The morphology of the fabricated fibrous materials was observed by scanning electron microscopy, while the distribution of TiO 2 nanoparticles in/on the PHB fibers depending on the materials type was observed by transmission electron microscopy. The crystallinity was assessed by X-ray diffraction analysis. The antifungal activity of the fibrous materials against the P.

chlamydospora was evaluated. It was demonstrated that the obtained composite TiO /PHB fibrous materials are promising for 2 application in agriculture as eco-friendly active dressings for plant protection against penetration and growth of main fungi causing esca disease.

Автор: O. Stolilova, M. Spasova, N. Nachev, N. Manolova, I. Rashkov, M. Naydenov

Ключови думи: electrospun membranes, esca, Phaeomoniella chlamydospora, antifungal activity, TiO , PHB.

 

Статия 3: Симбиозата между графичния и модния дизайн

https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2021.0006.013

Резюме: В това изследване се изяснява общото в развитието на графичния и модния дизайн.

Разглеждат се конкретни примери, свързани с ролята и значението на графичния дизайн в модата, в нейното представяне, популяризиране, рекламиране и развитието на модната индустрия. Особено място се отделя на използването на графични елементи в самата визия на облеклото, представено чрез примери от творчеството на известни модни дизайнери. С това се внася повече конкретност и яснота в изясняване на общите тенденции.

Автор: Огнян Тодоров Георгиев

Ключови думи: моден дизайн, графичен дизайн, мода, типография, графични елементи.

 
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев