Излезе брой 5 на списание "Текстил и облекло" за 2021 г.

брой 5, 2021
21.05.2021 / 15:12

Статия 1: Полимери в текстилното, кожарското и обувното производство общи понятия за физични, физикохимични и механични свойства на полимерите реологични свойства на полимерите. Вискозитет на полимерни разтвори и стопилки

https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2021.0005.01

Автор:Дарина ЖЕЛЕВА

Резюме:използването на полимери като материали в текстилното, кожарското и обувното

производство е от изключително значение познаването на тяхната структура, строежа и

свойствата; основните процеси на синтез на полимери. Влакна и други изделия от полимери се

различават по своите механични свойства, които зависят от размерите, гъвкавостта,

формата, строежа и характера на взаимното разположение на макромолекулите, така също и

от температурата.

Полимерите са изградени от огромни по размери макромолекули, състоящи се от голям брой

атоми, свързани по между си с химични връзки и подредени в една структура, състояща се от

многократно повтарящи се основни звена, наречени мономерни звена. Полимерите се делят на

две основни групи: естествени (целулоза, белтъци, естествен каучук и др.) и синтетични

(каучуци, пластмаси и синтетични влакна: полиестерни, полиамидни, полиуретанови и др.).

Синтезирането на всеки полимер преминава през 2 етапа: получаване на мономера и

превръщането му в полимер. За протичане на реакциите е необходимо молекулата на мономера

да съдържа сложни връзки, неустойчиви пръстени или реакционноспособни групи. Описани са

основните методи на синтез на полимери: полимеризация: радикалова и йонна, поликондензация,

полиприсъединяване, йонно-коорцинационна полимеризаци, полимеризация с отваряне на

пръстена.

 

Статия 2: Яна Дворецка и нейният последен балетен проект на сцената на Русенската опера

https://doi.org/10.53230/tgm.1310-912X.2021.0005.02

Автор:Пламен БЕЙКОВ

Резюме:Яна Дворецка е от обичаните и в последните няколко сезона е сред по-често канените за специални случаи художници-костюмографи за работа в продукции на Русенската опера.

Съвсем не е случаен изборът на нейното име за реализацията на костюмите за продукцията на "Травиата" през ноември 2019 година - спектакъл, с който Русенската опера отбелязва своя 70-годишен юбилей. Тя е автор на костюмите и на балета "Зле опазеното момиче", на оперетата "Царицата на чардаша" през същата година, а от предходните сезони заглавията, влезли в регистъра на нейните изяви на русенска сцена са постановките на оперите "Сестра Анджелика" и "Джани Скики" (2016), както и оригиналният танцово-оперен спектакъл на "Севилският бръснар" (2016) с участието на артисти от Балет "Арабеск".

 
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев