Вижте темите от новия брой 4 на списание "Текстил и облекло" за 2020 година

Бр.4
19.05.2020 / 13:18

Статия 1: PREPARATION AND CYTOTOXICITY OF NOVEL BIOACTIVE COMPOUND-CONTAINING POLYMERIC NANOSIZED MATERIALS

Автор: Вижте темите от новия брой 9 на списание "Текстил и облекло"

Резюме: Novel nonwoven textile from polylactide and Schiff base from Jeffamine ED® and 8-2+ 2+ hydroxyquinoline-2-carboxaldehyde (Jeff-8Q) or its complex with Cu (Jeff-8Q.Cu ) of diverse design was fabricated by one-pot electrospinning or electrospinning combined with dip-coating. Stable aqueous dispersions of NPs based on complexes of Brb and poly(methacrylic acid) or poly(acrylic acid), were also successfully prepared by mixing their dilute aqueous solutions. The morphology of the nanosized materials (fibrous mats and NPs) were studied by scanning electron microscopy (SEM) or transmission electron microscopy (TEM). In vitro cell viability studies and used fluorescent staining methods

2+ demonstrated that the prepared Jeff-8Q- or Jeff-8Q.Cu -containing fibrous materials and Brbcontaining NPs displayed higher cytotoxicity against HeLa tumor cells than against non-tumor BALB/c 3T3 mouse fibroblast cells. These properties render these novel polymeric nanosized materials promising as potential candidates in the drug delivery systems in the treatment of cervical tumors.

 

Статия 2: Котленските килими - осъвременяване на традициите

Автор: Диана ГЕРМАНОВА-КРЪСТЕВА , Петрослав ГЕРЕНСКИ

Ключови думи: : котленски килими, модели, дигитализация, автоматизирани инженерни изчисления.

Резюме: Котленските килими са един от българските национални символи. Те са известни не само в страната, но и по целия свят. Производството им се запазва и до днес, въпреки че броят на хората, които ги произвеждат, бързо намалява. В помощ на каузата за запазване на традициите идват съвременни методи като: цифровизация на мострите, разработване на електронни каталози и тяхното съхранение, инженерни подходи и решения за трансформация на ръчно изработени модели/скици в производствени технологии, както и други технологични изчисления.

Тъкачките на килими, въз основа на дългогодишния си опит, имат изградена интуиция и могат, поглеждайки модела, да преценят колко основи нишки да обхванат и колко вътъчни нишки да положат, за да се получи желаната фигура.

За автоматизиране на изчисленията е разработен експертен изчислителен модул, базиран на електронните таблици на MS Excel. Разработени са 2 версии, в зависимост от прилагания метод на тъкане: на чифтове или с единични основни нишки. Използвани са добре известни формули за преизчисляване на линейната плътност в диаметър. Отчетена е и необходимостта от периодично обхващане на съседни основни нишки, за да се избегне образуването на големи ажурни отвори, които могат да доведат до намаляване на здравината на килима.

Основната цел на изследването бе да постави техните знания и умения на научна основа.

Предложената методология може да се използва успешно, тъй като е валидирана чрез голям брой експериментални опити, проведени с различни модели и материали от производствената гама на фирма "БГ Нюанс" ООД.

Настоящата работа описва накратко технологията за ръчно тъкане на килими. Въз основа на нейните принципи е разработена методология за определяне на броя нишки, съответстващи на клетка от мострата. При входни параметри: мостра, линейна плътност на основните и вътъчните нишки и гъстина на насноваване на основата, може да се изчисли размерът на готовия килим и разходът на вътъчни нишки. При наличие на готов килим, обратно, мострата може да бъде възстановена и да бъдат определени параметрите на материала.

 

Статия 3: Учебно-творчески аспекти на рисунката като етап от проектирането на облеклото

Автор: Огнян Тодоров Георгиев

Ключови думи: : рисунка, мода, дизайн на облеклото, човешка фигура

Резюме: 1.Introduction

Рисунката е важен, начален етап от проектирането и изобщо от създаването на облеклото. Може да се каже и най-творческият, най-същественият. Тя стои в основата на всички изкуства, свързани с някаква визия. При нея в най-чист вид се изразява образното мислене. В зависимост от конкретната задача и от областта, която обслужва, тя може да има различен характер.

Овладяването и рисунъчното изграждане на човешката фигура е един от трудните проблеми, който трябва да се разрешава при създаването на проект за облекло. Нейната интерпретация в този процес има специфични особености и проблеми за решаване както в чисто творчески, така и в учебен план.

Осмислянето на проблемите, възможностите и специфичните особености при изграждането на проекта за облекло е важно условие за успешното творческо развитие в дадената област.

В това изследване се разглеждат теоретични и практически проблеми, свързани със създаването на проекти за облекло, които имат отношение не само към творческите проблеми, но и към учебните, свързани с вникването в особеностите и овладяването на необходимите знания, умения, похвати, техники, материали.

Различните дисциплини, които имат отношение към художественото изграждане на проекта допринасят по различен начин за това. Необходимо е по-добро стиковане между тях в името на общата цел.

3. Results and a Discussion

Анализирани са спецификите в академичното рисуване и художественото изпълнение на проекти за облекло, задачите, които те решават и въпросите, свързани с практическото им приложение и овладяване. Посочени са конкретни и по-често срещани проблеми, свързани с успешната творческа и учебна практика в тази област.

4. Conclusion

Осмислянето и приложението на засегнатите проблеми може да допринесе за по-резултатното обучение и творческа реализация на студентите, изучаващи специалности, свързани с модния дизайн и проектирането на облекло изобщо.

 

Статия 4: Няколко думи за книгата на Иванка Добрева-Драгостинова „АБ на устойчивия дизайн”

Автор: Assoc. Prof. Dr. Magdalena Seramova-Lazarova

Ключови думи: sustainable design, eco design, green design

Резюме: The book "The ABC of Sustainable Design" is characterized by clear and logical content, professional and accessible speech, correct justifications and unambiguous answers to the set goals.

The topic is painfully relevant. She emphasizes problems we haven't paid attention to in a long time.

We ignore facts that scream us to apologise them. The development brings its usefulness as a study, an explanation, a prescription and a reference. There is a focus put on the application of traditional materials and the relationship to their impact on people and the environment. It points to their application and individual production as one of the main directions for the future.

Undoubtedly, the author knows the topics in depth and as an inventive artist makes the connection of the two endpoints of a chain - NATURE and DESIGN. The content of the work is based on the following basic points:

- what is sustainable design - research and personal views;

- a presentation of a number of natural materials and ideas that nature itself gives us;

- vegetation as an oasis and а part of the urban environment;

- a modern vision of the human-nature relationship;

- the life cycle of the materials and their rational use and processing and creating art from waste and recycled materials;

- a return to traditional creative and technological approaches applicable to the principles of design and modern lifestyle';

- the factors that make us turn to where we came from so to use gratefully what we have

To all this the author attaches many pictorial examples, as a visual proof of what she writes. Among these examples there are her own creative solutions created for children. Both these solutions and the presented projects on the topic at the end of the book give a personal example of the work to which she is dedicated.

The presented design works of artists provoke ingenuity and make people think about eco-building and environmentally friendly living.

I find this work extremely useful and interesting and it would be curious for everyone, no matter what they do, because there is an additional and very important quality - to educate.

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев