Списание "Текстил и облекло" - брой 3, 2018 година

Брой 3 от 2018 година на списание "Текстил и облекло"
06.07.2018 / 14:27

>> Изследване на свойствата за механичен комфорт на многослойни арамидни тъкачни структури за защитни текстили

Автори: Присцила Райнерс, Лин Ши

Резюме: For several protective textiles, the resistance against penetration is very important property and is kept high enough by using combinations of up to 20 layers of different fabrics. For many applications which are used in the protection area, aramid woven structures are normally used. Due to the fact, that many layers are required, it is assumed, that the using of multilayer woven structures could improve the stab resistance, but reducing the total weight of the assembly.

Ключови думи: aramid woven fabrics, multilayer, weight, thickness, simulation, Wіsetex

 

>> Прогнозиране на цветовете в модните тенденции

Автори: Жулиета Илиева, Златин Златев и Росица Петкова

Резюме: The collection, processing and analysis of data on fashion trends associated with the prediction of colors, fabrics, structure, style of clothing. The purpose of this activity is to predict the choice of consumers. The output data from such projections are needed by manufacturers and retailers specializing in fashion field. The purpose of the paper is to investigate the colors chosen over the years to analyze available literary sources on predicting color trends in fashion. It has been found that the choice of colors by the consumer is based on the internal psychological process that is associated with the perception process. The user selects on which type of products to pay attention, organizes information about them and interprets it in a way that is profitable. The direct use of color components to predict color trends is inappropriate because the influence on color choices has many other factors. Complex software and analysis methods are used to predict color trends. A trend in the colors chosen by users can be established by decades.

Ключови думи: Fashion trends, Colors, Prediction

 

>> Модернизиране на техническото оборудване - условие за постигане на конкурентоспособност при производството на облекло

Автор: Лалка Борисова, Веселина Пенева

Резюме: Целта на тази разработка е да представи значението на модернизацията на техническото оборудване и иновациите като фактори за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия в производството на облекло. Изборът е продиктуван от актуалността на темата и от факта, че повишаването на конкурентоспособността на предприятието е икономически проблем със съществено значение. Повишаването на конкурентоспособността трябва да e приоритет за всяко развиващо предприятие, тя е предопределяща за поддържане на високи финансови резултати в дългосрочен план. Но в същото време конкурентоспособността трудно може да се оценява и управлява. Пазарните условия налагат нов подход към решаването на проблема за фирмената конкурентоспособност - разработване на собствена стратегия за повишаване на конкурентоспособността и стабилен икономически растеж. Именно обоснованата конкурентна стратегия на фирмата предопределя перспективите в нейната дейност, определя вида на конкурентните предимства и осигурява ресурсна обезпеченост за реализацията й. Конкурентните предимствата, притежавани от предприятия, са едни от определящите съществени фактори за постигане на по-висока и дългосрочна конкурентоспособност на предприятието като икономическа единица и на българската индустрия и икономика като цяло.

Ключови думи: конкурентоспособност, стратегия, оборудване

 

>> Превантивен виброконтрол на нищелков механизъм на тъкачни машини с гъвкави рапири

Автори: Калоян Димитров, Ивелин Рахнев, Пенка Генова

Резюме: В настоящата разработка се предлага начин за превантивен вибро-контрол на тъкачни машини с цел намаляване на непредвидени аварии и престои. За осъществяване на това е необходим периодичен контрол на техническото състояние на тъкачните станове. Чрез вибрационното състояние на машините и техните механизми лесно може да се установи текущото техническо състояние, техният остатъчен ресурс и своевременно да се предприемат дейности за следващ етап на техническото обслужване.

Ключови думи: тъкачни машини, вибрации, превантивен контрол, корелационен анализ

 

>> Инфографиката като елемент на рекламния дизайн

Автори: проф. д-р Емилия Панайотова

Резюме: Статията разглежда възможността за използване на инфографиката при изграждането на нов подход в рекламата. Анализът на инфографики не служи само като допълнително обяснение на текста, но и като нова възможност за предаване на информация в комуникацията. Нивото на възприятие и запаметяване е значително по-високо от това на писмената реч, обяснителните изображения и графиките. Основната причина за популярността на инфографиката е "приоритетът на визуалното възприятие" - изображенията се възприемат по-бързо от текста.

Ключови думи: дизайн, реклама, комуникация, инфографика, възприятие, памет, изображение

 

Разгледайте цялото списание на http://bgtextilepublisher.org/

 
 

Copyright © 2008-2024 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев