Излезе новият брой на списание "Текстил и облекло" - брой 5, 2016 г.

Списание "Текстил и облекло"
16.05.2016 / 16:12

Статия: РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЛОЩНИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ КОМПРЕСИЯ С ПОМОЩТА НА ДИНАМОМЕТЪР

Автори: доц. д-р Диана Германова - Кръстева

Изследването на деформационното поведение на материалите цели познаване на техните свойства и прогнозиране на поведението им при преработка и/или експлоатация. Поведението на площните текстилни изделия при натиск/компресия най-често се изследва за оценка на опипа или степента на деформация на примките/власа на подови покрития. Деформационното поведение може да бъде анализирано както чрез кривата на компресия, която дава връзката между силата/налягането на натиск и получената в резултат деформация, така и чрез отделни нейни точки.

 

Статия: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА КОНСТУКТИВНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛА - ПАНТАЛОН ВЪРХУ ОСНОВАТА НА КОНИЧНА ПОЛА - 2 част

Автор: ас. инж. Тодорка Фичева, ас. Елена Благова

В първата част на изследването за влиянието на степента на клоширане върху необходимостта от корекции са постигнати много добри резултати. Проведеният експеримент доказва, че получената форма на детайлите допринася за отличен вид на крайното изделие, комфорт и практичност, потвърдени от експерименталната експлоатация.

Добрите резултати в първата част на изследването дават основание на авторския екип да продължи изследването си за влиянието на степента на клоширане на основната конструкция и за други видове конични поли – пола тип малка камбана и пола тип средна камбана.

 

Статия: Нов подход при изучаване на структурата на напречно-плетените плетива

Автор: Проф. д-р Андреас Хараламбус

Разглежда се нов подход при изучаването на структурата на напречно-плетени плетива. При изследването и обучението на плетачните структури се изхожда от нейните основни съставни елементи. Те са сравнително малки на брой и лесно се изучава тяхната геометрия. Основният градивен елемент на всяко плетиво - бримката, се дели на по-малки части „елементите на бримката“ - иглена дъга (полудъга) и страна (лява и дясна). При рисуването на бримковия образ на структурата се подчертават тези части. Това разграничаване на елементите на бримката подпомага и тяхното равнинно рисуване чрез известните и най-разпространени графични софтуери.

 

Статия: ОБЗОР НА МЕТОДИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГАЛАНТЕРИЙНИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Автори: Благойка Пълева - Кадийска, Диана Балабанова, Румен Русев

Представени са различни методи за получаване на линейни текстилни изделия (галантерийни изделия). Класифицирани са като тъкачни, плетачни и флехт. Освен това е разгледан и един метод, който не принадлежи към изброените по-горе. Показани са и широко разпространените начини за изработване на галантерийни изделия на съответните машини.

 

Статия: БИОРАЗГРАДИМОСТ НА ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОГНЕЗАЩИТEНИ С ИНОВАТИВНИ, ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ЗАБАВИТЕЛИ НА ГОРЕНЕ

Автори: д-р инж. Лидия Костова,

Изследвана е биоразградимостта на текстилни материали с различни физикохимични свойства и структура, огнезащит?ни с патентованите забавители на горене ХСИ-96. Резултатите от експерименталните изследвания показват, че огнезащит?ните текстилни материали са биоразградими и не оказват вредно въздействие върху околната среда.

 

Статия: ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОМИШЛЕНОСТТА - замърПродължение от миналия брой

Автори: Бойка Стоичкова

 

 
 

Copyright © 2008-2021 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев