Списание "Текстил и облекло" - брой 2, 2016 г.

Списание "Текстил и облекло"
09.02.2016 / 15:56

Статия: Тенденции в развитието на суровинната база за производство на облекло от текстил

Автори: доц. д-р Николай Карев, докт. Ангелина Терзиева

Целта на статията е да се анализира добива и преработката на основните суровини, използвани при производството на изделия от текстил, и на тази основа да се направят обобщени изводи за тенденциите в развитието на суровинната база за производство на облекло.

В разработката е направен преглед на използваните суровини за производство на изделия от текстил. Анализирани са националните тенденции за добив и производство на суровини, както и вносът и износът на суровини за производство на изделия от текстил в натура и стойност. Въз основа на анализа са направени изводи за развитието на суровинната база за производство на облекло от текстил.

 

Статия: СТЕНИТЕ НА МОДНИЯ МАГАЗИН КАТО МЪРЧАНДАЙЗИНГОВ ЕЛЕМЕНТ

Автор:Доц. д-р Христо Иванов Катранджиев

Статията разглежда ролята и значението на стените на магазините за облекла и аксесоари от гледна точка на мърчандайзинга. Изведени са приоритетните стенни зони от гледна точка на продажбите. Откроени са предимствата и недостатъците на различните системи за стенно експониране на облекла и аксесоари. Статията предлага също така насоки за по-пълно оползотворяване на продажбения потенциал на стенните площи на модния магазин. Обобщени са основните принципи на аранжиране на стенните площи, чието спазване доказано води до по-естетично усещане, по-дoбър имидж на търговския обект и в крайна сметка – по-приятно преживяване сред клиентите и сравнително по-голям обем продажби.

 

Статия: THE PROGNOSTIC MODEL IN APPAREL DESIGN

Автор: Svetlana Kuleshova1, Oksana Zakharkevich2, Alla Slavinskaya3

Умението да се предвиди бъдещия дизайн на облеклата е една от главните цели на бъдещия модел, защото той предвижда потребителското търсене за определен период от време.

Използвахме качествения и количествен анализ от снимките на дамските колекции на европейските модни къщи за определено време, за да проверим на теория как ще изглежда бъдещият модел. Графично представените анализи потвърждават цикличността в развитието на основните и производни модели. Ето защо периодите на начало, развитие и рецесия на основните и производни модели се отразяват като в огледало.

Геометричните символи на основните и производни модели на облеклата са предложени като основа за първия етап на тяхната изработка.

Дизайнът на рокля в Х-форма е описана като пример за използване на предложения прогнозен модел. Той включва няколко етапа: определяне на доминиращите основни и производни модели; представяне на геометричните символи на тези модели върху женската фигура; измерване на проектираните параметри на модела; изчисление на факторите размер и степен на “удобство”, което моделът предоставя, за да се пресъздаде обемно-пространствената форма на дрехата; използване на 3D дизайн за получаване на дрехата.

Резултатите от изследването могат да се използват за изучаване на връзката между геометричните символи на модела и съответстващата степен на удобство, което той предоставя.

 

Статия: ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОМИШЛЕНОСТТА

Автори: Бойка Стоичкова

Личните предпазни средствата за защита на горните крайници са: ръкавици, ръкавели, пръсти, каишки за китки за вдигане на тежести, протектори за ръце, надланници. Те са предназначени да защитават горните крайници на работещите от възможни въздействия на вредните и опасни фактори на работната среда-порязване, претриване, пробождане, раздиране, вибрации, нетоксични замърсявания, прах, вода, агресивни среди (киселини, основи, соли, нефтопродукти, органични разтворители, масла, мазнини), ниски температури, допир до горещи повърхности, топлина, предавана чрез лъчение или чрез конвекция и др. Те трябва да осигуряват удобство при носене и да не възпрепятстват нормалната работа на ръцете.

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев