Излезе брой 12 от 2017 година на списание Текстил и Облекло

Брой 12 от 2017 година на списание Текстил и Облекло
02.02.2018 / 12:30

В брой 12 ще намерите интересна информация по следните теми:

 

Статия: Изследване на биографските отношения между единичните и първични памукни влакна механични свойства

Автори: Жан-Ив Дреан, Уафа Махжуб, Омар Арзала, Сезар Сеговия, Жан-Пол Гурло

Резюме: The characterization of cotton fiber is very complex due to the growing and harvesting conditions of the cotton plant. It is very important for breeders to understand the relationships that may exist between specific fiber properties, overall fiber quality and yarn quality. Аll of these factors interact and are critical to the development of cottons that can compete in a global market. Understanding these interactions will allow breeders to more effectively use fiber data for selection purposes to improve yarn quality.

 

 

Статия: Изследване на влагопреносните свойства на многослойни тъкани структури

Автори: проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева, бак. инж. Веселина Петрова

Резюме: Влагопреносните свойства на тъканите, предназначени за дамски и мъжки костюми, са от голямо значение, тъй като трябва да осигурят комфорт на хората, които ги носят. Костюмите са многослойно облекло, включващо лицева тъкан, хастар и други помощни материали, придаващи желаната форма и стабилност.

Целта на работата е да се изследва влиянието на лицевата тъкан и на хастара поотделно и като двуслойна структура върху преноса на влага. За експеримента са използвани следните материали: 3 лицеви тъкани от 100% B и 3 от В/ПЕ с различни площни маси, както и 3 хастара от МА/ВИ с площна маса 85 g/m2 и различно съотношение на двата компонента.

Скоростите на омокряне и влагопренос са определени с помощта на Moisture Measurement Tester М290 (SDL Atlas, Великобритания). При изпитване на двуслойните структури накапването е извършено върху хастара, с цел за се симулира преносът на пот от човешкото тяло към околната среда.

Получените резултати показват, че хастарите от МА/ВИ осигуряват добри влагопреносни свойства на костюмите. Трансферът на пот е по-ефективен при лицеви тъкани с ниска площна маса, в чийто състав има и ПЕ влакна.

 

 

 

Статия: Политиката на ЕС за глобализирания сектор на производството на текстил и облекло: Доказателства от Европейския Фонд за Приспособяване към Глобализацията

Автори: Стела Балтова

Резюме: Глобализационните процеси, свързани с преместване на производствата извън Европа, технологичните промени, движенията в инвестиционните потоци доведоха до значимо преструктуриране на сектора на производство на текстил и облекло в целия свят след 80-те години на 20 век. Либерализацията на текстилния пазар в началото на 21 век допълнително повиши конкуренцията на пазара на ЕС и на глобалната арена. Чувствителна негативна последица от тези процеси претърпя пазара на труда в ЕС, който е един от най-сериозно засегнатите от феномена на глобализацията. Изследването доказва тези въздействия като анализира политиката на ЕС справяне с тези последствия на глобализацията и икономическата криза чрез дейността на нейния инструмент Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Изследването обхваща периода 2007-2016 г.

 

 

Статия: Приложение на модифицирани морфологични изображения. Методи на обработка в изчисляването на цветен образ

Автор: Ленко Ербаканов, Ивелина Вардева, Лилия Станева

Резюме: In the present article is described а method for removing predefined objects from a digital image. For the purposes of digital image processing, the notion of mathematical morphology is used. It is a tool for studying and extracting individual elements of the internal image structure to support their presentation and description according to selected criteria such as: boundaries of areas, skeletal lines, etc. While the morphological image processing is applied mostly on binary images, the proposed method is also intended for processing of colour images.

 

Разгледайте списанието на http://bgtextilepublisher.org/spisanie/

 
 

Copyright © 2008-2024 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Сливен Нет | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев