Начало

Брой 12 от 2017 година на списание Текстил и Облекло
02.02.2018 / 12:30

В брой 12 ще намерите интересна информация по следните теми:

 

Статия: Изследване на биографските отношения между единичните и първични памукни влакна механични свойства

Автори: Жан-Ив Дреан, Уафа Махжуб, Омар Арзала, Сезар Сеговия, Жан-Пол Гурло

Резюме: The characterization of cotton fiber is very complex due to the growing and harvesting conditions of the cotton plant. It is very important for breeders to understand the relationships that may exist between specific fiber properties, overall fiber quality and yarn quality. Аll of these factors interact and are critical to the development of cottons that can compete in a global market. Understanding these interactions will allow...

Списание "Текстил и облекло" - брой 11
30.01.2018 / 12:45

В новия брой на списание "Текстил и облекло" можете да прочетете следните статии:

 

Статия: Влакнести материали от целулозен ацетат с включен куркумин „В“ или „върху“ влакната: Получаване антибактериална и противотуморна активност.

Автори: Мария Спасова, Петя Цекова, Невенка Манолова, Илия Рашков, Надя Маркова, Ани Георгиева и Ренета Тошкова

Резюме: Успешно бяха получени влакнести материали от целулозен ацетат (СА) и поливинилпиролидон (PVP), съдържащи биологично активното...

Списание "Текстил и облекло"
28.12.2017 / 15:24

В новият 9-ти брой на списание "Текстил и облекло" може да прочетете:

Статия: Изследване върху влиянието на дизайна на колектора върху механичните свойства на електроовлакнени материали от поли (3-хидроксибутират)

Автори: Ирена Борисова, Оля Стоилова, Мария Спасова, Невена Манолова и Илия Рашков

Получени са нови влакнести материали от поли (3-хидроксибутират) (ПХБ) чрез електроовлакняване върху колектори с различен дизайн, разработени с цел постигането на насочено подреждане на...

Списание "Текстил и облекло"
06.12.2017 / 15:42

В новия брой може да се информирате за:

Статия: Класификация на методите за подобряване на износоустойчивостта и загряването на шевната игла

Автор:Благойка Пълева-Кадийска

Систематизирани са методите за намаляване на загряването и повишаване на износоустойчивостта на шевната игла. Показани са прилаганите от фирмите производители подходи за повърхностна обработка и използваните покрития, с цел намаляване на триенето между иглата и съединяваните материали. Изброени са някои от...

Списание "Текстил и облекло" - брой 7
19.09.2017 / 11:12

Статия: Моден дизайн на дамски рокли в комбиниран силует

Автори: Жулиета Илиева, Петя Динева, Златина Казлачева

Цел на настоящия доклад е изследване на възможностите за формообразуване на комбиниран силует на база съчетания между съществуващите дванадесет. В резултат от направеното изследване и анализ може да се направи следното заключение: Симетричните комбинирани силуети могат да се получат в резултат от следните заключения: Y образен и силует цвете, и Y образен и силует ваза. При...

Списание "Текстил и облекло" - брой 6
31.08.2017 / 11:41

Статия: Изследване на корелационна зависимост между критерии за оптимизация при процеса влаго-топлинна обработка

Автори: доц. д-р инж. Снежина Ангелова Ангелова

Целта на анализа е технологичния процес "Влажност и термичен процес (HTP)" при производството на шевни машини.

Статията изследва взаимната зависимост между "времето" на внедряване на THP и "блясъка" на шевния продукт след третирането му с HTP.

Авторът предлага корелационният анализ да бъде приложен, за да се...

Списание "Текстил и облекло"
22.08.2017 / 16:21

В новият 5-ти брой на списание "Текстил и облекло" може да прочетете:

 

Статия: Функционални зависимости при оразмеряване на някои основни конструкции облекла

Автори: Христо Петров

Емпиричните връзки между измерените характеристики, характеризиращи отделните части на тялото, определят местоположението на мрежовите линии в повечето от използваните методи за конструиране и дизайн на облекло. Тези зависимости се получават въз основа на математически анализ и се доказват от...

Списание "Текстил и облекло"
26.06.2017 / 10:21

В списанието може да прочетете:

Статия: Кинематично моделиране на модулатора на ротативна нищелкова уредна "Щойбли - Серия 2600"

Автори: Мина Цонева, Ивелин Рахнев, Калоян Димитров

В настоящата разработка е представен кинематичен модел на модулатор от ротативна нищелкова уредба "Щойбли - Серия 2600". За кинематичното изследване на модулатора е приложен аналитичен метод на затворените векторни контури. Изведени са уравнения, които предоставят възможност за решаване на различни...

Списание "Текстил и облекло"
17.03.2017 / 10:49

Статия: Духът на изкуството, който гради. 35 години НХГ "Димитър Добрович" - Сливен

Автори: Тодор Терзиев

На 11 март ни напусна неочаквано големият художник, преподавател, общественик и приятел Тодор Терзиев. Харизматичен, топъл, добронамерен, със заразяващо творческо вдъхновение и огромна любов към всичко, което прави!

Изцяло отдаден на работата си, талантливият живописец успя да възпита естетическия вкус на поколения свои ученици. Той имаше способността да променя обществото, като...

Списание "Текстил и облекло"
08.02.2017 / 14:23

Статия: Експериментално изследване на механичните свойства на тъкани композити от естествени влакна

Автори: Мехмет Карахан, Невин Карахан

The development of polymer composites containing natural fibers as a sustainable alternative material for certain engineering applications, particularly aerospace and automotive applications, is a popular area of research. In this study, the mechanical properties of flax, jute and jute/carbon woven fabric composites were investigated and compared with those 3K carbon woven fabric composites. The results of this study demonstrate the utility of natural fibers in composite applications. Furthermore, it is observed that the mechanical properties of natural fibers are significantly affected by changes in temperature. Experimental results...

Архив

 

Copyright © 2008-2018 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев