АРХИВ

2018 година - брой 4

Статия: Новаторските образователни традиции на Болградската гимназия (1858-1878) за развитие на българското училище
Автор: Татяна Караиванова
Ключови думи: Болградска гимназия, модерно европейско училище, училищна печатница, Българско възраждане.

Статия: Нови възможности за дизайн и изработка на текстилни изделия чраз залепване/заваряване
Автори: Николай Колев, Десислава Станева, Дарина Желева, Ивелин Рахнев
Ключови думи: textile weldingq adhestive bonding, heat, ultrasonic, laser.

Статия: Технологични особености на влаго-топлинната обработка на химични текстилни материали
Автор: Снежина Андонова и Умме Капанък
Ключови думи: damp-heating (DHP); chemical textile materials; sewing companies.

Статия: Получаване и анализ на кератинови хидролизати от косъмната покривка на кози кожи
Автори: Дарина Желева, Маргарита Колева, Силвия Стоева
Ключови думи: goat hair, keratin hydrolizates, reducing agents, analyses.

2018 година - брой 3

Статия: Изследване на свойствата за механичен комфорт на многослойни арамидни тъкачни структури за защитни текстили
Автори: Присцила Райнерс, Лин Ши
Ключови думи: aramid woven fabrics, multilayer, weight, thickness, simulation, Wіsetex

Статия: Прогнозиране на цветовете в модните тенденции
Автори: Жулиета Илиева, Златин Златев и Росица Петкова
Ключови думи: Fashion trends, Colors, Prediction

Статия: Модернизиране на техническото оборудване - условие за постигане на конкурентоспособност при производството на облекло
Автор: Лалка Борисова, Веселина Пенева
Ключови думи: конкурентоспособност, стратегия, оборудване

Статия: Превантивен виброконтрол на нищелков механизъм на тъкачни машини с гъвкави рапири
Автори: Калоян Димитров, Ивелин Рахнев, Пенка Генова
Ключови думи: тъкачни машини, вибрации, превантивен контрол, корелационен анализ

Статия: Инфографиката като елемент на рекламния дизайн
Автори: проф. д-р Емилия Панайотова
Ключови думи: дизайн, реклама, комуникация, инфографика, възприятие, памет, изображение

2018 година - брой 1

Статия: Нова тъкачна концепция: Подход на системата за контрол на задвижването
Автори: Рамия Алмохамад, Жерал Барбие, Жан-Ив Дреан
Ключови думи: Weaving machine,controller, syngchroniztion axis, CANOpen, electronic cam.

Статия: Изследване на механичните свойства на плетени би-, три-аксиални и едно-осеви композити от полипропиленови и термопластични стъклени влакна
Автори: Каталин Кюстер, Йордан Кьосев
Ключови думи: braids, tensile, composites, glass fibres, polypropylene.

Статия: Поява на нови изразни средства в интерпретирането на текстила
Автор: Катерина Цанева
Ключови думи: fashion, textiles, expression.

Статия: Влияние на влаго-топлинната обработка върху структурните параметри на камгарните тъкани
Автори: Стефан Стефанов, Пламен Литов, Ивелин Рахнев
Ключови думи: worsted fabrics, finishing, textile structural changes.

2017 година - брой 12

Статия: Изследване на биографските отношения между единичните и първични памукни влакна механични свойства
Автори: Жан-Ив Дреан, Уафа Махжуб, Омар Арзала, Сезар Сеговия, Жан-Пол Гурло

Статия: Изследване на влагопреносните свойства на многослойни тъкани структури
Автори: проф. д-р инж. Диана Германова-Кръстева, бак. инж. Веселина Петрова
Ключови думи: скорост на омокряне и влагопренос, лицева тъкан, хастар, многослойна структура, термофизиологичен комфорт

Статия: Политиката на ЕС за глобализирания сектор на производството на текстил и облекло: Доказателства от Европейския Фонд за Приспособяване към Глобализацията
Автори: Стела Балтова
Ключови думи: текстил, облекло, глобализация, заетост, Европейски Фонд за Приспособяване към Глобализацията

Статия: Приложение на модифицирани морфологични изображения. Методи на обработка в изчисляването на цветен образ
Автор: Ленко Ербаканов, Ивелина Вардева, Лилия Станева
Ключови думи: morphological image processing, pixel, erosion, structuring element

2017 година - брой 11

Статия: Влакнести материали от целулозен ацетат с включен куркумин „В“ или „върху“ влакната: Получаване антибактериална и противотуморна активност.
Автори: Мария Спасова, Петя Цекова, Невенка Манолова, Илия Рашков, Надя Маркова, Ани Георгиева и Ренета Тошкова
Ключови думи: куркумин, електроовлакняване, електроразпръскване, поливинилпиролидон, целулозен ацетат, антибактериална и противотуморна активност

Статия: Ограничения на социалния одит и сертификации
Автори: Шивапрасд Шети, д-р Росица Крюгер

Статия: Модата на субкултурите от 80-те години на ХХ век до днес
Автори: ас. Д-р Татяна Христова
Ключови думи: мода, субкултури, готи, гръндж, скейт

Статия: Методика за първоначално професионално обучение в областта на шевната индустрия
Автор: Благойка Пълева-Кадийска, Елена Благова
Ключови думи: шевна индустрия, професионално обучение, методика

2017 година - брой 10

Разгледайте цялото списание тук

2017 година - брой 9

Статия: Изследване влиянието на дизайна на колектора върху механичните свойства върху електроовлакнени материали от поли (3-хидроксибутират)
Автори: Ирена Борисова, Оля Стоилова, Мария Спасова, Невена Манолова, Илия Рашков
Ключови думи: електровлакняване, поли (3-хидроксибутират), дизайн на колектори, физикомеханични свойства

Статия: Сублимационен трансферен печат върху двуслоен плат (полиестер/памук)
Автори: Георги Георгиев, Гаетано Римини, Десислава Станева, Ивелин Рахнев
Ключови думи: сублимационен трансферен печат, двуслоен плат, памук, полиестер

Статия: Изследване влиянието на наноразмерни бор кармидни частици, върху балистичните характеристики на полиетилен с високо молекулно тегло (UHMWPE)
Автори: Петя Ганчева, Краса Костова, Сашо Александров
Ключови думи: средства за индивидуална балистична защита, полиетилен с високо молекулно тегло (UHMWPE), поливинил бутирал PVB, B4C

Статия: Текстилно изкуство на 57 Венецианско биенале
Автор: Аделина Попнеделева

2017 година - брой 8

Статия: Класификация на методите за подобряване на износоустойчивостта и загряването на шевната игла
Автор:Благойка Пълева-Кадийска
Ключови думи: шевна игла, износоустойчивост и загряване на иглата, повърхностна обработка и покритие на иглата

Статия: Моден дизайн на дамско облекло с триизмерни декоративно-конструктивни елементи
Автори: Петя Динева, Жулиета Илиева, Златина Казлачева
Ключови думи: моден дизайн, 3D елементи, рокля

Статия: Модни тенденции и движение на модните тенденции
Автори: Николай Божилов
Ключови думи: средства за индивидуална балистична защита, полиетилен с високо молекулно тегло (UHMWPE), поливинил бутирал PVB, B4C

Статия: Облеклото като знаков код за социален статус
Автори: Рафаела Рафаелова

2017 година - брой 7

Статия: Моден дизайн на дамски рокли в комбиниран силует
Автори: Жулиета Илиева, Петя Динева, Златина Казлачева

Статия: Интегрирани електронни елементи в текстилните материали
Автори: Павлик Рахнев, Силвия Лецковска, Камен Сейменлийски
Ключови думи: умен плат, текстилна електроника, гъвкава електроника, електронни текстилни материали, органична електроника

Статия: Експериментално планиране на йонно лъчевото разпрашаване на сребро върху текстилни влакна
Автори: Христо Хаджиев, Виолета Славова, Ивелин Рахнев, Филип Филипов
Ключови думи: тънки филми, влакна, вакуумно отлагане, текстилен субстрат, експериментални платове

Статия: Влияние на удължението на основните нишки върху строежа на тъкан лито
Автори: Радостина Стаменова, Кети Къчева, Ивелин Рахнев
Ключови думи: тъкане, хвърляне, деформиране на нишки

2017 година - брой 6

Статия: Изследване на корелационна зависимост между критерии за оптимизация при процеса влаго-топлинна обработка
Автори: доц. д-р инж. Снежина Ангелова Ангелова
Ключови думи: корелационен анализ, критерии за оптимизация, влажност и топлинна обработка (HTP), шевни фирми

Статия: Текстилен дизайн на база цветове и орнаменти от тракийската народна носия
Автори: Жулиета Илиева
Ключови думи: текстилни десени, български народен костюм

Статия: Влияние на запарването върху технологичната релаксация на прежди за плетива
Автори: Диана Пенева, Тодор Вълков, Калоян Димитров, Ивелин Рахнев
Ключови думи: въртене на усукване, стрес на влакна, прежди с пара

2017 година - брой 5

Статия: Функционални зависимости при оразмеряване на някои основни конструкции облекла
Автори: Христо Петров
Ключови думи: фукционална връзка, конструктивна секция, женско облекло

Статия: Технологични предимства на мастилено-струйния печат в текстилното производство
Автори: Гаетано Римини, Ивелин Рахнев
Ключови думи: текстилен субстрат, мастилено-струен печат

Статия: Изследване на актуалните техники за пране и първична обработка на местни вълни
Автори: Антон Митев, Данаил Йорданов, Ивелин Рахнев
Ключови думи: вълна, миене, технологични условия

2017 година - брой 4

Статия: Кинематично моделиране на модулатора на ротативна нищелкова уредна "Щойбли - Серия 2600"
Автори: Мина Цонева, Ивелин Рахнев, Калоян Димитров
Ключови думи: тъкачни машини, модулатор, ротативна нищелкова уредба, кинематично моделиране

Статия: Изотропно равновесие на двойна тъкан с памучен влакнест състав
Автор:Ивелин Рахнев
Ключови думи: памук, двойна тъкан, еластично съпротивление, изотропност

Статия: Приложение на стари текстилни техники в модните аксесоари
Автор:Елена Тодорова
Ключови думи: стари текстилни техники, аксесоари, мода

Статия: Интериорен дизайн през 60-те години на ХХ-ти век
Автор:Динка Касабова
Ключови думи: интериор, дизайн, текстил

2017 година - брой 3

Статия: Духът на изкуството, който гради. 35 години НХГ "Димитър Добрович" - Сливен
Автори: Тодор Терзиев

Статия: Нов подход при изучаване на структурата на напречно-плетените плетива
Автори: Андреас Хараламбус

Статия: Модифициране на полиамиден плат с хидрогел, съдържащ наночастици и приложението му за пречистване на отпадъчни води
Автори: Десислава Станева, Даниела Атанасова, Ава Шенгова
Ключови думи: полиамиден плат, наночастици, хидрогел, абсорбация, фотокатализатор

Статия: Бърза и бавна мода при аксесоарите
Автори: Елена Тодорова
Ключови думи: "бърза" мода, "бавна" мода, аксесоари

Статия: Нов производител на камгарна лента в България
Автори: Ерик Дюран

Статия: Изпитване на пожарникарски облекла на термомен
Автори: Бойка Стоичкова

2017 година - брой 2

Статия: Експериментално изследване на механичните свойства на тъкани композити от естествени влакна
Автори: Мехмет Карахан, Невин Карахан
Ключови думи: natural fiber composites, mechanical properties, impact properties

Статия: Наноматериали и нанотехнологии в текстилното производство и тяхното въздействие върху здравето на хората и околната среда
Автори: Василка Пенчева, Стоян Пенчев, Петър Петров
Ключови думи: наноматериали, нанотехники в текстила, безопасност

Статия: Приложение на 3D печатането в модната индустрия
Автори: доц. д-р инж. Радка Атанасова, Маргарита Стойнова
Ключови думи: технологии с наслояване на материал, 3D принтери, мода, шевна индустрия

Статия: Проектиране на женската народна носия от сукманен тип
Автори: ас. д-р Маргарет Сивова
Ключови думи: конструиране и моделиране на облекло, народна носия, сукманена женска носия, фолклорна област, сценична фолклорна носия, сливенски регион

2017 година - брой 1

Статия: Оценка на жизнения цикъл на текстилните организации
Автори: Барбара Реста, Стефано Доти
Ключови думи: Organisational Life Cycle Assessment (O-LCA), Environmental sustainability, Textile sector, Decision-making process.

Статия: Изследване на влиянието на вида на шевния конец върху здравината на шева
Автор:доц. д-р инж. Диана Германова-Кръстева, доц. д-р инж. Радка Атанасова
Ключови думи: здравина на шева, щапелен конец, сърцевинен конец, износване на шевния конец при бодообразуване

Статия: Класификация на методите за подобряване на износоустойчивостта и загряването на шевната игла
Автор:Благойка Пълева-Кадийска
Ключови думи: шевна игла, износоустойчивост и загряване на иглата, повърхностна обработка и покритие на иглата

Статия: Изследване на пропорции между елементи на народна носия от югоизточна тракия
Автори: Златин Златев, Галя Долапчиева
Ключови думи: пропорции в народна носия, дигитално сканиране, измерване на цвят, златно сечение

 

Copyright © 2008-2018 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев