Начало

Списание "Текстил и облекло" брой 2, 2018 г.
15.03.2018 / 14:23

Статия: Investigation of aramid-polyamide composites produced by additive manufacturing

Автори: Christoph Richter and Yordan Kyosev

Резюме: The additive manufacturing was intensively developed in the last years and at the current time there are already commercially available 3D printers, which can place carbon, glass or aramid filaments additionally to the thermoplastic material. Such one is the printer Mark One of the company Markforged. The samples were printed with a resolution of 0.1 mm. This allows production of parallel layers where the reinforced material is directed and placed in the most efficient way for the current construction. This method is also called FLM (Fused Layer Modelling). With the Fused Layer Modelling a wire is pressed about a heated nozzle and the diameter of the nozzle determines the layer thickness. In the heated nozzle, the material is...

Брой 1 на списание Текстил и Облекло за 2018
28.02.2018 / 15:04

В брой 1 на списание Текстил и Облекло от 2018 година са публикувани следните статии:

Статия: Нова тъкачна концепция: Подход на системата за контрол на задвижването

Автори: Рамия Алмохамад, Жерал Барбие, Жан-Ив Дреан

This paper deals with the design of a new weaving machine based on a specific motion control LMC058. This controller inserted in our control system which allows the synchronization between each slave axes on the textile machine and the master axis, according to a dynamic timing diagram. This configuration allows the modification of each mechanism parameters independently, and the quick change of the timing diagram. The control system structure is implemented with the help of "SoMachine"...

Брой 12 от 2017 година на списание Текстил и Облекло
02.02.2018 / 12:30

В брой 12 ще намерите интересна информация по следните теми:

 

Статия: Изследване на биографските отношения между единичните и първични памукни влакна механични свойства

Автори: Жан-Ив Дреан, Уафа Махжуб, Омар Арзала, Сезар Сеговия, Жан-Пол Гурло

Резюме: The characterization of cotton fiber is very complex due to the growing and harvesting conditions of the cotton plant. It is very important for breeders to understand the relationships that may exist between specific fiber properties, overall fiber quality and yarn quality. Аll of these factors interact and are critical to the development of cottons that can compete in a global market. Understanding these interactions will allow...

Списание "Текстил и облекло" - брой 11
30.01.2018 / 12:45

В новия брой на списание "Текстил и облекло" можете да прочетете следните статии:

 

Статия: Влакнести материали от целулозен ацетат с включен куркумин „В“ или „върху“ влакната: Получаване антибактериална и противотуморна активност.

Автори: Мария Спасова, Петя Цекова, Невенка Манолова, Илия Рашков, Надя Маркова, Ани Георгиева и Ренета Тошкова

Резюме: Успешно бяха получени влакнести материали от целулозен ацетат (СА) и поливинилпиролидон (PVP), съдържащи биологично активното...

Списание "Текстил и облекло"
28.12.2017 / 15:24

В новият 9-ти брой на списание "Текстил и облекло" може да прочетете:

Статия: Изследване върху влиянието на дизайна на колектора върху механичните свойства на електроовлакнени материали от поли (3-хидроксибутират)

Автори: Ирена Борисова, Оля Стоилова, Мария Спасова, Невена Манолова и Илия Рашков

Получени са нови влакнести материали от поли (3-хидроксибутират) (ПХБ) чрез електроовлакняване върху колектори с различен дизайн, разработени с цел постигането на насочено подреждане на...

Списание "Текстил и облекло"
06.12.2017 / 15:42

В новия брой може да се информирате за:

Статия: Класификация на методите за подобряване на износоустойчивостта и загряването на шевната игла

Автор:Благойка Пълева-Кадийска

Систематизирани са методите за намаляване на загряването и повишаване на износоустойчивостта на шевната игла. Показани са прилаганите от фирмите производители подходи за повърхностна обработка и използваните покрития, с цел намаляване на триенето между иглата и съединяваните материали. Изброени са някои от...

Списание "Текстил и облекло" - брой 7
19.09.2017 / 11:12

Статия: Моден дизайн на дамски рокли в комбиниран силует

Автори: Жулиета Илиева, Петя Динева, Златина Казлачева

Цел на настоящия доклад е изследване на възможностите за формообразуване на комбиниран силует на база съчетания между съществуващите дванадесет. В резултат от направеното изследване и анализ може да се направи следното заключение: Симетричните комбинирани силуети могат да се получат в резултат от следните заключения: Y образен и силует цвете, и Y образен и силует ваза. При...

Списание "Текстил и облекло" - брой 6
31.08.2017 / 11:41

Статия: Изследване на корелационна зависимост между критерии за оптимизация при процеса влаго-топлинна обработка

Автори: доц. д-р инж. Снежина Ангелова Ангелова

Целта на анализа е технологичния процес "Влажност и термичен процес (HTP)" при производството на шевни машини.

Статията изследва взаимната зависимост между "времето" на внедряване на THP и "блясъка" на шевния продукт след третирането му с HTP.

Авторът предлага корелационният анализ да бъде приложен, за да се...

Списание "Текстил и облекло"
22.08.2017 / 16:21

В новият 5-ти брой на списание "Текстил и облекло" може да прочетете:

 

Статия: Функционални зависимости при оразмеряване на някои основни конструкции облекла

Автори: Христо Петров

Емпиричните връзки между измерените характеристики, характеризиращи отделните части на тялото, определят местоположението на мрежовите линии в повечето от използваните методи за конструиране и дизайн на облекло. Тези зависимости се получават въз основа на математически анализ и се доказват от...

Списание "Текстил и облекло"
26.06.2017 / 10:21

В списанието може да прочетете:

Статия: Кинематично моделиране на модулатора на ротативна нищелкова уредна "Щойбли - Серия 2600"

Автори: Мина Цонева, Ивелин Рахнев, Калоян Димитров

В настоящата разработка е представен кинематичен модел на модулатор от ротативна нищелкова уредба "Щойбли - Серия 2600". За кинематичното изследване на модулатора е приложен аналитичен метод на затворените векторни контури. Изведени са уравнения, които предоставят възможност за решаване на различни...

Архив

 

Copyright © 2008-2018 Списание "Текстил и Облекло" | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Людмила Калъпчиева | ISSN 1310-912X (Print) | ISSN 2603-302X (Online) | Програмиране и SEO от Христо Друмев